Radonåtgärder- Kyrkbyn

Radonåtgärder- Kyrkbyn

Radonåtgärder- Kyrkbyn Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns ungefär 400 000 bostäder i Sverige med högre radonhalt än referensnivån. Varför är det viktigt att mäta och minska radonhalten? Radon ökar risken för lungcancer om du under en längre tid utsätts...
Energieffektivisering- Brunnsbo

Energieffektivisering- Brunnsbo

Brunnsbo De svenska klimatmålen för 2020 är att energianvändningen ska vara 20% effektivare jämfört med 2008 och 2030 ska vi vara 50% mer energieffektiva jämfört med 2005. Att energieffektivisera just fastighetssektorn är därför ett steg i ledet till att sänkas...