Amanda och Fredrikas gård

Amanda och Fredrikas gård

Amanda och Fredrikas Gård De svenska klimatmålen för 2020 är att energianvändningen ska vara 20% effektivare jämfört med 2008 och 2030 ska vi vara 50% mer energieffektiva jämfört med 2005. Att energieffektivisera just fastighetssektorn är därför ett steg i ledet till...
Amanda och Fredrikas gård

Reliningsprojekt på Brf Murbräckan

ISAB Rörinfodring Väst har just nu ett projekt igång på Brf Murbräckan i Göteborg. Projektet omfattar relining av spillvatten i bottenplatta, badrum och kök. Totalt är det 84 lägenheter med kvarboende som omfattas av renoveringen. Projektet startades upp redan i...
Samarbete med Integrationspoolen

Samarbete med Integrationspoolen

Integrationspoolen är ett bemanningsföretag som fokuserar på att integrera nyanlända som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Detta tycker vi på ISAB är ett mycket bra initiativ och därför har vi tagit hjälp av Integrationspoolen i vår rekrytering. På det sättet...