Second

Vi har rätt många års samarbete med Isab group och de har genom åren levt upp till de förväntningar vi haft. Man tar för givet att ett företag gör vad de är ålagda och att de följer avtalet, men vi har alltid trivts bra med hur de gör det. Snabb återkoppling, det går...

First

Isab group är väldigt duktiga inom sina kompetensområden. Vi uppfattar dem som kunniga och erfarna, hittills har vi inte kunnat presentera en fråga som de inte kan svara på. Som fastighetsägare är det bra att hitta en partner som jobbar heltäckande. Isab group har...