MÅL 4 - GOD UTBILDNING

God utbildning för ISAB handlar om ett livslångt lärande där varje individ får möjlighet att utvecklas för att nå sina egna mål. Det handlar också om hur vi kan utbilda vår omgivning för att öka förståelsen kring energi- och resurseffektivitet, och hur det kan genereras med hjälp av våra produkter. Vi hoppas också kunna bidra till att fler får upp ögonen för vår bransch och vågar utbilda sig till att jobba med ventilation eller relining.
ISAB ska bidra till

God utbildning

Genom att:

Höja den interna kompetensen i bolaget

Höja den externa kompetensen kring energi och resursbesparing

Få fler att få upp ögonen för yrket och integrera dessa i arbetet