MÅL 9 - HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATION OCH INFRASTRUKTUR

PÅ ISAB ser vi det som mycket viktigt att hela tiden sträva framåt och hitta nya lösningar för att möta de problem vi stöter på. Därför vill vi se till att vår verksamhet präglas av nytänkande och kreativitet. Oavsett om det gäller att hitta en lösning i ett projekt som underlättar för vår kund eller om det gäller att prova en ny teknisk lösning som just kommit ut på marknaden. Vi vill skapa en miljö där denna innovationskraft frodas, oavsett om det gäller små eller stora förändringar.
ISAB ska bidra till

Hållbar Industri, Innovation och Infrastruktur

Genom att:

Skapa en innovativ miljö där nytänkande frodas