Amanda och Fredrikas gård som ligger i området Högsbohöjd i Göteborg byggdes 1962. Fastigheterna totalrenoverades 1997-1998 och då installerades endast frånluft utan återvinning. Eftersom inga större renoveringar var planerade inom de närmsta 20–30 åren så var det av intresse att komplettera ventilationssystemet med för att kunna återvinna frånluften. Därmed installerade ISAB 6 stycken frånluftsvärmepumpar.

Detta innebar för fastigheten att el-användningen ökade något men energiförbrukningen från fjällvärmen minskade dramatiskt (Se nedan). Därmed kunde den totala energianvändningen minskas i fastigheten med 37%.

Fjällvärme före: 125,5 kWh/m2

Fjällvärme efter: 51,9 kWh/m2

El före: 15,8 kWh/m2

El efter: 36,4 kWh/m2

Så uppdateringen av ventilationssystemet på Amanda och Fredrikas gård innebar inte bara ekonomiska besparingar för ägarna, utan det bidrog också till lägre energianvändning och därmed en mindre påverkan på miljön.