MÅL 5 - JÄMSTÄLLDHET

Det går inte att blunda för att vår bransch står inför en stor jämställdhetsproblematik och därför vill ISAB som företag bidra till en förändring inom detta område. Vi tror att det finns många tjejer som skulle tycka att det var kul att jobba med ventilation och relining! För att uppnå en mer jämställd bransch så finns det många könsnormer som behöver förändras. Det är något som tar tid, men också något som vi vill vara en del av att bidra till. På det sättet ska vi se till att ISAB är en attraktiv arbetsplats att jobba på oavsett vilket kön du har.
ISAB ska bidra till

Jämställdhet

Genom att:

                       Öka andelen kvinnliga medarbetare i koncernen

                       Bidra till en kultur där alla trivs oavsett kön

                       Säkerställa en jämnt fördelad sponsring mellan kvinnor                             och män