ISAB GROUP NYHETER

Brf Murbräckan relinade bottenplatta, badrum och kök

maj 17, 2021

I januari 2021 påbörjade ISAB Rörinfodring Väst ett projekt på Brf Murbräckan i Göteborg. Projektet omfattade relining av spillvatten i bottenplatta, badrum och kök. Totalt var det 84 lägenheter med kvarboende som omfattades av renoveringen.

På grund av omständigheterna kring Covid-19 påbörjade vi efter önskemål från beställaren endast infodring av köksstammarna i fastigheten. Rörinfodring enligt ISABs modell innebär att vi istället för att byta ut hela röret förser de befintliga med flexibla foder som impregneras med flytande härdplast. De förs sedan in i den gamla ledningen med hjälp av tryckluft.

Det gamla röret fungerar som en gjutform för det impregnerade fodret, som på sikt kommer att härda. Vid en avloppsrenovering är det inte enbart stammarna vi ser över, utan även grenanslutningar, grenrör och bottenplattor. Tillsammans ger det dig en kostnadseffektiv renovering där hyresgästerna kan bo kvar under tiden.

Ökat tempo

När det sedan i slutet av mars var dags att öka tempot och börja infodra badrumsstammar flyttade vi in vår arbetscontainer och badrumsvagn till föreningens innergård. Detta för att göra tillgängligheten till WC och dusch så bra och enkel som möjligt för de boende i föreningen. Projektet stod sedan klart 8 månader senare, i september 2021.

Titta på filmen nedan för att se kranlyftet och få veta mer om projektet!