ISAB GROUP NYHETER

ISO-Revision

nov 18, 2019

Sedan förra året (2016) har vi jobbat målmedvetet med vårt ledningssystem, för att kunna ISO-certifiera det.
En hel del tid har lagts på att införa nya rutiner (bland annat i vårt projektledningssystem). Mycket tid har också lagts på att få ordning på alla dokument som ingår i ledningssystemet.
Från den 4 april till den 6 april genomfördes en externrevision av vårt ledningssystem. I tre dagar granskade en externrevisor våra rutiner, våra arbetsplatser, våra kontor och lager, för att se om vårt ledningssystem håller måttet för att certifieras enligt ISO-standarderna ISO 9001 och ISO 14001, samt AFS 2001 och OHSAS 18001:2007.
Nu väntar vi med spänning på resultatet från externrevisionen.