MILJÖ & HÄLSAN

Företagets mission är att bidra till en bättre värld genom att tänka långsiktigt och hållbart. Vi sätter miljön främst, värnar om våra kunder och medarbetare, håller det vi lovar och är proffs på det vi gör.

Certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

ISAB Rörinfodrings kundanpassade lösningar sker med minimal miljöpåverkan och påverkar de som bor i eller använder fastigheten så lite som möjligt. Vi vill att våra kunder skall se oss som en totalpartner inom renovering av avloppssystem. ISAB Rörinfodring har ledningssystem som uppfyller kraven för ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001. Dessa standarder fokuserar på kvalitetsledning och miljöledning, samt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Branschföreningen relining i fastigheter (BRiF)

ISAB Rörinfodring är medlem i BRiF (Branschföreningen Relining i Fastigheter), som har inlett ett samarbete med SP (Statens Tekniska Forskningsinstitut). BRiF och SP har utvecklat ett omfattande kvalitetsprogram, BRiF 3Q, som alla medlemmar måste följa.

BRiF 3Q ställer krav på certifiering och utbildning av installatörer inom reliningsbranschen, rutiner för kvalitetskontroll och hur arbetsprocessen dokumenteras.

Läs mer om BRiF och deras arbete här: http://www.brif.se/

Sveriges TV-inspektionsföretags Förening

Sveriges TV-inspektionsföretags Förening

ISAB Rörinfodring är medlemmar i STVF vilket är Sveriges TV-inspektionsföretags Förening. Föreningen bildades 1989 i syfte att tillvarata medlemmars intressen inom områden som berör ekonomi, juridik, teknik och marknadsföring avseende rörinspektion.