MILJÖ & HÄLSAN

Genom att ta hand om värmen i luften kan man sänka sina energikostnader avsevärt.

All mekanisk ventilation är beroende av fläktar. Frisk luft sugs in, gammal luft pressas ut. Den friska luften som kommer in är kall och kräver energi för att värmas upp. Den gamla luften är redan uppvärmd och släpps ut. Genom att ta hand om värmen från den gamla luften sparar vi energi. Antingen används den varma luften till att värma upp den kalla, eller så tar man hand om värmen i ett värmesystem.

Mikroorganismer

De mikroorganismer som förknippas med inomhusluft är främst bakterier och mögelsvampar. En stor del av bakterierna kommer från de människor som vistas i lokalerna. Mögel kommer främst in med uteluften men tillväxt i byggnadskonstruktioner eller på ytor inomhus kan bidra till förhöjd mögelhalt. Halterna i rumsluften beror till stor del på hur mycket som virvlas upp från golv och andra ytor. Det gör att det är vanligare med förhöjda halter av mikroorganismer i tillexempel skolor än i bostäder. Forskning tyder på att hälsoproblem inomhus som är kopplade till mikroorganismer i första hand inte är en direkt följd av exponering av celler eller sporer. Istället verkar hälsoeffekten hänga ihop med ämnen som mikroorganismer avger till omgivningen, där en del kan uppfattas som dålig lukt.

Allergen

Allergen är ett samlingsnamn för ämnen som kan orsaka allergier för känsliga människor. Djur, insekter, kvalster och mikroorganismer kan avge allergen från bland annat päls, saliv, avföring, urin eller celldelar. Många av de partiklar som bär med sig allergen är av en storlek som gör att de kan vara luftburna under lång tid. Därför är effektiv ventilation ett sätt att minska halterna av allergen i luften.

Kvalster

Kvalster trivs i fuktiga miljöer. I dåligt ventilerade bostäder kan luftfuktigheten komma upp i sådana nivåer att kvalster kan leva och föröka sig. Rester och avföring från kvalster kan orsaka allergier. Kvalster i rummet kan därför vara en indikation på dåligt inomhusklimat.

Socialstyrelsen och Boverket säger att luftomsättningen ska vara 0,5 ggr/timme – vilket betyder att en stor del av luften är utbytt efter två timmar. Många svenska bostäder ligger långt under detta krav.

Mikroorganismer

De mikroorganismer som förknippas med inomhusluft är främst bakterier och mögelsvampar. En stor del av bakterierna kommer från de människor som vistas i lokalerna. Mögel kommer främst in med uteluften men tillväxt i byggnadskonstruktioner eller på ytor inomhus kan bidra till förhöjd mögelhalt. Halterna i rumsluften beror till stor del på hur mycket som virvlas upp från golv och andra ytor. Det gör att det är vanligare med förhöjda halter av mikroorganismer i till exempel skolor än i bostäder. Forskning tyder på att hälsoproblem inomhus som är kopplade till mikroorganismer i första hand inte är en direkt följd av exponering av celler eller sporer. Istället verkar hälsoeffekten hänga ihop med ämnen som mikroorganismer avger till omgivningen, där en del kan uppfattas som dålig lukt.

Allergen

Allergen är ett samlingsnamn för ämnen som kan orsaka allergier för känsliga människor. Djur, insekter, kvalster och mikroorganismer kan avge allergen från bland annat päls, saliv, avföring, urin eller celldelar. Många av de partiklar som bär med sig allergen är av en storlek som gör att de kan vara luftburna under lång tid. Därför är effektiv ventilation ett sätt att minska halterna av allergen i luften.

Kvalster

Kvalster trivs i fuktiga miljöer. I dåligt ventilerade bostäder kan luftfuktigheten komma upp i sådana nivåer att kvalster kan leva och föröka sig. Rester och avföring från kvalster kan orsaka allergier. Kvalster i rummet kan därför vara en indikation på dåligt inomhusklimat.

! Socialstyrelsen och Boverket säger att luftomsättningen ska vara 0,5 ggr/timme – vilket betyder att en stor del av luften är utbytt efter två timmar. Många svenska bostäder ligger långt under detta krav.

Certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Inom ISAB Ventilation finns certifierade montörer, projektledare och ventilationsrengörare. Det finns också personal med riksbehörighetför OVK. Våra kundanpassade lösningar sker med minimal miljöpåverkan och påverkar de som bor i eller använder fastigheten så lite som möjligt. Vi vill att våra kunder skall se oss som en totalpartner inom ventilation.

ISAB Ventilation Väst har ledningssystem som uppfyller kraven för ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001. ISO 9001:2015 fokuserar på kvalitetsledning och ISO 14001:2015 fokuserar på miljöledning. ISO 45001 är en standard för ledningssystem som ska uppfylla krav för systematiskt arbetsmiljöarbete.