REFERENSER

Bostads AB Poseidon- Amanda och Fredrikas gård

Energibesparing
Amanda och Fredrikas gård är boendefastigheter i Högsbo som byggdes 1962 och totalrenoverades 1997-1998.
Vid totalrenoveringen installerades frånluft utan återvinning. Antal lägenheter i fastigheterna är 708. Projektet innebar att komplettera frånluftsventilationen med en installation av frånluftsvärmepumpar. Genom att installera frånluftsvärmepumpar möjliggjordes återvinning av frånluften. Detta innebär att värmen som redan finns i huset, och som annars hade ventilerats ut istället kan producera både värme och varmvatten till en mycket låg kostnad.
Tryck för att läsa mer om caset

Bostadsbolaget- Kyrkbyn

Radonåtgärder
ISAB Ventilation Väst fick i uppdrag av Bostadsbolaget att åtgärda radonproblem i Kyrkbyn på centrala Hisingen. Detta
gjordes genom en lösning där vi installerade FTX-aggregat i fastigheterna. Detta är ett av de mest kompletta ventilationssystem med balanserad ventilation. Systemet är stabilt, flexibelt och kostnadseffektivt.  Denna typ av installation är det bästa sättet att få ner radonhalten och säkerställa inomhusklimatet.
Andra positiva effekter är att du sparar uppvärmningskostnader.

Stena Fastigheter-Brunnsbo

Energibesparing
ISAB Ventilation genomförde en energirenovering av 3st långhus och 3st punkthus från 1965.

Byggnaderna är uppförda i 8st våningsplan med källare. Totalytan (BOA) är ca 28 000 m2 och antal lägenheter är 410 st. 

ISAB installerade nya frånluftsfläktar med återvinningsenheter, värmepumpar placerades i befintliga undercentraler i källare och rörstråk placerades i trapphus. I entreprenaden
installerades ny styrutrustning för nya och befintliga installationer för att få
bästa optimering av energianvändning.

HSB Brf Masthugget

Tillsammans med Sveriges största bostadsrättsförening BRF Masthugget, har vi tagit fram en underhållsplan och utför kontinuerlig rengöring samt underhåll av befintliga ventilations system .

Bastard Burgers - Frölunda torg

Storköksventilation

Lokalförvaltningen

Lidl- Lergöksgatan

Brf Enerbacken

Beväringsgatan