NYHETER 

Nyheter

Vi verkar för en jämställd bransch

Vi verkar för en jämställd bransch

Inom bygg-, ventilations- och rörinfodringsbranschen råder tyvärr en gammal föreställning om att det är ett yrke enbart för män, och kvinnor är fortfarande underrepresenterade. Vårt mål är att öka andelen kvinnliga anställda. Vi tror nämligen att mångfald skapar...

läs mer
Med kunskap som nyckel till framgång

Med kunskap som nyckel till framgång

Vi värnar om att du som kund ska fatta bra beslut för din fastighet. Som en koncern med många kunskapsområden är vi medvetna om att god utbildning är en nyckel till framgång. Därför har vi valt mål nummer 4 från FN:s Agenda 2030, “God utbildning”, som en av våra...

läs mer
ISAB verifierar sitt arbete mot FN:s globala mål

ISAB verifierar sitt arbete mot FN:s globala mål

ISAB:s mission är att jobba för en bättre värld. Det kan tyckas låta stort, men vi tror att vi som företag kan bidra med flera små saker som i slutändan får stor påverkan. Därför är det en självklarhet för oss att engagera oss i projekt och föreningar för att ge...

läs mer
Spol & filmavdelningen hjälper dina rör att hålla längre

Spol & filmavdelningen hjälper dina rör att hålla längre

För att hålla avloppssystemen i rätt skick krävs ibland extra omsorg och åtgärder. Vi har pratat med Lars Berntsson, projektledare på avdelningen för spol & film på ISAB Rörinfodring Väst, om hur deras åtgärder gör skillnad och tar del av tipsen som får rören att...

läs mer
Radonåtgärder- Kyrkbyn

Radonåtgärder- Kyrkbyn

Radonåtgärder- Kyrkbyn Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns ungefär 400 000 bostäder i Sverige med högre radonhalt än referensnivån. Varför är det viktigt att mäta och minska radonhalten? Radon ökar risken för lungcancer om du under en längre tid utsätts...

läs mer
Energieffektivisering- Brunnsbo

Energieffektivisering- Brunnsbo

Brunnsbo De svenska klimatmålen för 2020 är att energianvändningen ska vara 20% effektivare jämfört med 2008 och 2030 ska vi vara 50% mer energieffektiva jämfört med 2005. Att energieffektivisera just fastighetssektorn är därför ett steg i ledet till att sänkas...

läs mer
Brf Murbräckan relinade bottenplatta, badrum och kök

Brf Murbräckan relinade bottenplatta, badrum och kök

I januari 2021 påbörjade ISAB Rörinfodring Väst ett projekt på Brf Murbräckan i Göteborg. Projektet omfattade relining av spillvatten i bottenplatta, badrum och kök. Totalt var det 84 lägenheter med kvarboende som omfattades av renoveringen. På grund av...

läs mer