Vi har rätt många års samarbete med Isab group och de har genom åren levt upp till de förväntningar vi haft. Man tar för givet att ett företag gör vad de är ålagda och att de följer avtalet, men vi har alltid trivts bra med hur de gör det.
Snabb återkoppling, det går alltid att få tag på dem och vi får raka besked.

Killarna och tjejerna på isab är bra att jobba med. De håller alltid tiderna, både när det gäller besök och färdigställande av arbeten. De är inte bara trevliga mot oss som är kunder, utan även mot hyresgästerna. Det kan ju vara lite känsligt det där med att ha hantverkare springandes i sitt hem, men där har vi bara fått positiva reaktioner med personalen från Isab!”