Vi säkerställer ren inomhusluft i alla typer av fastigheter. ISAB Ventilation hjälper fastighetsägare och BRF:er med bland annat renovering och service av befintliga ventilationssystem, samt nyinstallation av energibesparande ventilationssystem.

Vi skapar nya avloppsrör i gamla och slitna avloppsrör – samtidigt som boende kan bo kvar. ISAB Rörinfodring renoverar rör med en teknik som är billigare, snabbare och mindre omfattande än traditionell stamrenovering.

Vi tillhandahåller lösningar till fastighetsägare och BRF:er som vill ha hjälp med exempelvis avloppsproblem eller dålig inomhusluft. ISAB Solutions erbjuder produkter som exempelvis förbättrar luftkvaliteten, renar förorenat vatten eller förebygger stopp i avloppsrören.

”Stamförnyelse med relining, ventilations- & energisparåtgärder, vatten- & luftreningstjänster – under pågående drift”

Om ISAB Group

MISSION

ISAB Groups mission är att bidra till en bättre värld genom att tänka långsiktigt och hållbart i våra tjänste- och produkterbjudanden. 

VISION

ISAB Groups vision är att vara marknadsledande i Väst- och Sydsverige inom våra kompetensområden. 

VÄRDERINGAR

Vi på ISAB Group sätter miljön främst, värnar om våra kunder och medarbetare, håller det vi lovar och är proffs på det vi gör.

Historik, mission och vision

ISAB Ventilation startades 1997 för att tillfredsställa marknadens behov av störningsfria installationer. ISAB:s kundkrets har genom åren växt, vilket har lett till att företaget idag erbjuder sina tjänster på fler affärsområden.

ISAB är idag en koncern, ISAB Group, där även ISAB Rörinfodring och ISAB Solutions ingår.

2003 blev ISAB Ventilation nominerade till Business Region Göteborgs utmärkelse “Årets uppstickare 2003 – tillväxttänkande och satsningar som lyckats” med motiveringen “avancerad teknik, bra referensjobb och sund ekonomi gör dem väl rustade i mötet med nya kvalificerade kunder och marknader”. ISAB Ventilation har även varit Gasell-företag under åren 2007, 2008 och 2009. År 2008 fick företaget dessutom AAA kreditrating och blev utsedda till ett av årets Superföretag av Veckans Affärer, en utmärkelse som ISAB även fick 2009 och 2010.

Den ursprungliga affärsidén som lade grunden till ISAB Ventilations framgång lever kvar än idag hos alla företagen inom ISAB Group:

“Renoveringar av hög kvalitet under pågående drift med minsta påverkan för människorna, miljön och ekonomin”.

Vi tänker långsiktigt och hållbart genom att sätta miljön främst, värna våra kunder och medarbetare, hålla det vi lovar och vara proffs på det vi gör.

Kontakta oss på ISAB Group

Patrik Brandt
VD, ägare

patrik@isab-gbg.com 

Lena Backström-Kristensson
Ekonomi- och administrationsansvarig

lena@isab-gbg.com 

Amir Aldjamali
Ekonomiassistent

amir.aldjamali@isab-gbg.com

Hektor Thomke
Affärsutvecklare och KMA-ansvarig

hektor.thomke@isab-gbg.com