Eslövshus 7

Eslövshus 7

Eslövshus 7, en bostadsrättsförening i Eslöv under förvaltning av Riksbyggen, stod inför behovet av en omfattande renovering av sitt avloppssystem. För att möta denna utmaning fick ISAB Rörinfodring Syd förtroendet att utföra uppdraget. Föreningen består av 57 lägenheter fördelat på två småhus.

Projektet som påbörjades i slutet av oktober 2023, har omfattat relining med foder i avloppen till kök, Wc, tvättställ, golvbrunnar, vertikala stammar och bottenplattor i fastigheten. Vid projektets start var avloppssystemets tillstånd varierande, med vissa delar i gott skick medan andra var i så pass dåligt skick att de gick sönder redan vid förarbetet.

En av de särskilda utmaningarna i projektet var reliningen av de minsta ledningarna, med en diameter på endast 40 mm. Att utföra relining med foder i så små ledningar kräver särskild kompetens och teknik. Detta projekt är det första där Riksbyggen Lund har valt att relina även de minsta ledningarna fram till golvbrunnarna med foder, vilket gör det unikt i sitt slag.

”Små ledningar utgör en utmaning vid relining med foder, men med våra montörers kompetens har vi framgångsrikt lyckats relina med foder även i de minsta ledningarna, vilket har gett utmärkta resultat ända fram till golvbrunnarna.” – Johan Gadde, projektledare ISAB Rörinfodring Syd

Projektet som nu är i slutskedet, har genomförts utan anmärkningar och har inte orsakat några större störningar för de boende i fastigheten.

Projektet som påbörjades i slutet av oktober 2023, har omfattat relining med foder i avloppen till kök, Wc, tvättställ, golvbrunnar, vertikala stammar och bottenplattor i fastigheten. Vid projektets start var avloppssystemets tillstånd varierande, med vissa delar i gott skick medan andra var i så pass dåligt skick att de gick sönder redan vid förarbetet.

En av de särskilda utmaningarna i projektet var reliningen av de minsta ledningarna, med en diameter på endast 40 mm. Att utföra relining med foder i så små ledningar kräver särskild kompetens och teknik. Detta projekt är det första där Riksbyggen Lund har valt att relina även de minsta ledningarna fram till golvbrunnarna med foder, vilket gör det unikt i sitt slag.

”Små ledningar utgör en utmaning vid relining med foder, men med våra montörers kompetens har vi framgångsrikt lyckats relina med foder även i de minsta ledningarna, vilket har gett utmärkta resultat ända fram till golvbrunnarna.” – Johan Gadde, projektledare ISAB Rörinfodring Syd

Projektet som nu är i slutskedet, har genomförts utan anmärkningar och har inte orsakat några större störningar för de boende i fastigheten.