Ventilationsföretag i Göteborg

Att ha ett väl fungerande ventilationssystem är en förutsättning för att både människan och fastigheten ska må bra. Det finns många olika benämningar baserat på när och hur dessa system är uppsatta. Vi på ISAB är experter på ventilation och kan hjälpa dig i Göteborg. Vi har många års erfarenhet och bred kunskap inom området.

Isab Ventilation erbjuder OVK-besiktning & OVK-åtgärder. Energi- och miljöoptimerade renoveringar under pågående drift för bästa möjliga inomhusklimat. Vi är en komplett ventilationspartner med fokus på energibesparing, samt underhåll och service av ventilation. Vi är experter på optimering av ventialtionssystem och hjälper er att förbättra inomhusmilmatet i er fastighet i Göteborg.

Helheltspartner när du letar ventilationsföretag i Göteborg

INSPEKTION

RELINING

UNDERHÅLLSSPOLNING

KANALTÄTNING

Ventilationsentreprenad

Vår entreprenadavdelningen fokuserar på energieffektivisering och energirenoveringar. Vi tar ansvar för hela processen vid såväl  ventilationsrenovering som ombyggnaden vid byte eller komplettering av ventilationssystem.

Service & underhåll av ventilation i Göteborg

Vårt affärsområde service och underhåll har sedan en lång tid tillbaka varit specialiserat på tjänster inom rengöring, service, OVK-åtgärder, fläktbyten och injustering av ventilationssystem.

Ventilationsservice är en avgörande del av att upprätthålla ett hälsosamt och komfortabelt inomhusklimat, oavsett om det gäller bostäder, kommersiella byggnader eller industrianläggningar.

Med regelbunden ventilationsservice kan du säkerställa att ditt ventilationssystem i Göteborg fungerar optimalt, vilket minskar energiförbrukningen och förbättrar luftkvaliteten. Genom att rengöra kanaler, byta ut filter och inspektera systemets mekaniska delar eliminerar du effektivt damm, allergener och andra föroreningar.

Med vår professionella ventilationsservice gör vi en noggrann inspektion av hela systemet för att upptäcka potentiella problem som läckor eller defekta delar, vilket gör att de kan åtgärdas i tid och förebygga kostsamma reparationer. Genom att anlita erfarna tekniker för ventilationsservice får du inte bara renare luft, utan även ett mer energieffektivt system, vilket kan leda till betydande besparingar på sikt.

Isab hjälper dig med ventilation i Göteborg