Företagssamhällsansvar

CSR – Corporate Social Responsibility

ISABs mission är att jobba för en bättre värld. Det kan tyckas låta stort, men vi tror på att man som företag kan bidra med mycket små saker som får stor påverkan. Det är därför en självklarhet för oss att engagera oss i projekt och föreningar för att ge tillbaka till samhället. CRS- corporate social responsibility är en proscess som handlar om att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar och antikorruption i strategi och verksamhet.

MILJÖ

Vårt mål är att våra uppdrag ska ha en så liten påverkan på miljön och människor som möjligt, där miljölagstiftning och föreskrifter ses som ett minimikrav. Vi arbetar aktivt och målmedvetet med ständiga förbättringar för att minimera vår miljöpåverkan och för att arbeta långsiktigt och hållbart.

MILJÖMÅL

Kommer snart

VÅRA BILAR

Kommer snart

Energieffektivisering

Kommer snart

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

”Vi vill arbeta för en bättre värld genom att ge tillbaka till samhället”

Socialt 1

Hand in Hand

ISAB Group stödjer Hand in Hand som är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap som ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt att bekämpa fattigdom. Organisationen har sedan sin start har tränat över 2,6 miljoner människor i självhjälpsgrupper, vilket har resulterat i motsvarande antal nystartade företag och över 4 miljoner jobb. Det innebär att närmare 20 miljoner människor har skapat sig långsiktigt förbättrade livsvillkor. Organisationen fokuserar framför allt på fattiga och utsatta kvinnor. Läs mer om organisationen och deras arbete här:
https://www.handinhandsweden.se/

UNICEF

ISAB Group stödjer Unicef som är en organisation som skapar en bättre värld för alla barn. De beskriver själva att de varje dag hjälper miljon¬tals barn att över¬leva och utvecklas. Bebisar vacci¬neras mot dödliga sjuk¬domar. Allt fler flickor får gå i skolan. Barn¬soldater befrias. Familjer åter¬förenas efter kata¬strofer. Det går att förändra barns liv och vi vet hur man gör. Kolla in deras arbete på:
https://unicef.se/

Grunden Bois

Grunden Bois beskriver sig själva som en idrottsförening, öppen för alla men speciellt för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar. Grunden Bois värnar om att alla som vill ska kunna vara med i idrottsgemenskapen, oavsett idrottslig förmåga & nivå på funktionsnedsättningen. Att delta och uppleva glädjen och gemenskapen inom idrottslivet ger ett gott liv, även utanför idrotten. Läs mer om Grunden Bois här: http://www.grundenbois.com/

Socialt 2

UNICEF

ISAB Group stödjer Unicef som är en organisation som skapar en bättre värld för alla barn. De beskriver själva att de varje dag hjälper miljon¬tals barn att över¬leva och utvecklas. Bebisar vacci¬neras mot dödliga sjuk¬domar. Allt fler flickor får gå i skolan. Barn¬soldater befrias. Familjer åter¬förenas efter kata¬strofer. Det går att förändra barns liv och vi vet hur man gör. Kolla in deras arbete på:
https://unicef.se/

Grunden Bois

Grunden Bois beskriver sig själva som en idrottsförening, öppen för alla men speciellt för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar. Grunden Bois värnar om att alla som vill ska kunna vara med i idrottsgemenskapen, oavsett idrottslig förmåga & nivå på funktionsnedsättningen. Att delta och uppleva glädjen och gemenskapen inom idrottslivet ger ett gott liv, även utanför idrotten. Läs mer om Grunden Bois här: http://www.grundenbois.com/

IK Sävehof

IK Sävehof är världens största handbollsförening. ISAB stöttar föreningen som själva bedriver arbetet #viställerupp. Föreningen beskriver det som en manifestation för de samhällsinsatser som klubbarna i SHE och Handbollsligan idag genomför. #viställerupp är också ett sätt för oss att kommunicera de positiva värden som handbollen står för. En handbollsspelare ställer upp för sina medmänniskor både på och utanför planen. Läs mer om IK Sävehofs handbollsförening här: https://savehof.se/

Socialt 3

Grunden Bois

Grunden Bois beskriver sig själva som en idrottsförening, öppen för alla men speciellt för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar. Grunden Bois värnar om att alla som vill ska kunna vara med i idrottsgemenskapen, oavsett idrottslig förmåga & nivå på funktionsnedsättningen. Att delta och uppleva glädjen och gemenskapen inom idrottslivet ger ett gott liv, även utanför idrotten. Läs mer om Grunden Bois här: http://www.grundenbois.com/

IK Sävehof

IK Sävehof är världens största handbollsförening. ISAB stöttar föreningen som själva bedriver arbetet #viställerupp. Föreningen beskriver det som en manifestation för de samhällsinsatser som klubbarna i SHE och Handbollsligan idag genomför. #viställerupp är också ett sätt för oss att kommunicera de positiva värden som handbollen står för. En handbollsspelare ställer upp för sina medmänniskor både på och utanför planen. Läs mer om IK Sävehofs handbollsförening här: https://savehof.se/

HK Malmö

HK Malmö är en handbollsförening som bedriver både dam och herr-verksamhet inom handboll i Malmö. Föreningen har ett aktivt arbete på Malmös skolor där dom rekryterar barn och ungdomar, samt har klubben även ett parahandbollslag för personer med funktionshinder. Läs mer om föreningen här: http://www.hkmalmo.se/

Hand in Hand

ISAB Group stödjer Hand in Hand som är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap som ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt att bekämpa fattigdom. Organisationen har sedan sin start har tränat över 2,6 miljoner människor i självhjälpsgrupper, vilket har resulterat i motsvarande antal nystartade företag och över 4 miljoner jobb. Det innebär att närmare 20 miljoner människor har skapat sig långsiktigt förbättrade livsvillkor. Organisationen fokuserar framför allt på fattiga och utsatta kvinnor. Läs mer om organisationen och deras arbete här:
https://www.handinhandsweden.se/

UNICEF

ISAB Group stödjer Unicef som är en organisation som skapar en bättre värld för alla barn. De beskriver själva att de varje dag hjälper miljon¬tals barn att över¬leva och utvecklas. Bebisar vacci¬neras mot dödliga sjuk¬domar. Allt fler flickor får gå i skolan. Barn¬soldater befrias. Familjer åter¬förenas efter kata¬strofer. Det går att förändra barns liv och vi vet hur man gör. Kolla in deras arbete på:
https://unicef.se/

Grunden Bois

Grunden Bois beskriver sig själva som en idrottsförening, öppen för alla men speciellt för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar. Grunden Bois värnar om att alla som vill ska kunna vara med i idrottsgemenskapen, oavsett idrottslig förmåga & nivå på funktionsnedsättningen. Att delta och uppleva glädjen och gemenskapen inom idrottslivet ger ett gott liv, även utanför idrotten. Läs mer om Grunden Bois här: http://www.grundenbois.com/

IK Sävehof

IK Sävehof är världens största handbollsförening. ISAB stöttar föreningen som själva bedriver arbetet #viställerupp. Föreningen beskriver det som en manifestation för de samhällsinsatser som klubbarna i SHE och Handbollsligan idag genomför. #viställerupp är också ett sätt för oss att kommunicera de positiva värden som handbollen står för. En handbollsspelare ställer upp för sina medmänniskor både på och utanför planen. Läs mer om IK Sävehofs handbollsförening här: https://savehof.se/

HK Malmö

HK Malmö är en handbollsförening som bedriver både dam och herr-verksamhet inom handboll i Malmö. Föreningen har ett aktivt arbete på Malmös skolor där dom rekryterar barn och ungdomar, samt har klubben även ett parahandbollslag för personer med funktionshinder. Läs mer om föreningen här: http://www.hkmalmo.se/

SPONSORPOLICY

För ISAB Group är sponsring något som ger ömsesidig nytta för företaget och den eller de som vi väljer att sponsra. Sponsringsobjekten kan delas in i tre områden: sport, kultur och humansponsring. Generellt sätt prioriterar vi sponsortagare som matchar våra värderingar och bidrar till ett bättre samhälle och bättre värld. ISAB Group sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer.

ANTIKORRUPTION

Alla medarbetare på ISAB ska bedriva affärsverksamhet på ett lagligt och etiskt sätt. ISAB får under inga omständigheter använda sig av olagliga betalningar, mutor, bestickningar eller andra tveksamma incitament för att påverka en affärstransaktion. ISABs medarbetare ska, varken direkt eller indirekt, begära, ta emot eller acceptera kontanter eller andra saker av värde från en person eller ett företag om avsikten är att påverka ett beslut eller att erhålla en otillåten fördel. ISAB har nolltolerans mot korruption och måste alltid följa såväl svenska som lokala korruptions-bestämmelser och lagar. Om dessa skiljer sig åt är det den strängaste bestämmelsen som ska tillämpas.