Karriär på ISAB group

Vill du vara med på vår resa?

Sök någon av våra lediga tjänster eller skicka in en spontanönskan!

ISAB som arbetsplats

Hos oss på ISAB är det viktigt att alla anställda mår bra av att gå till jobbet och besitter en känsla av att vara en viktig del på vår fortsatta tillväxtresa.

Medarbetaren är vår absolut viktigaste resurs och av den anledningen är det en självklarhet för oss att ständigt jobba för upprätthållandet av en trivsam och inkluderande arbetsplats. Här får alla vara med och påverka organisationen på olika sätt och möjlighet till att utveckla sig själv finns också i form av arbetet kring kompetensutveckling.

En viktig uppgift som ISAB har är att skapa en god och säker arbetsmiljö. Vi jobbar ständigt med vårt förebyggande arbetsmiljöarbete, där vårt mål är att uppnå en bra psykosocial och fysisk arbetsmiljö där personalen trivs och inte drabbas av skadlig stress, olyckor eller belastnings- och förslitningsskador. Hos oss tecknas även samtliga medarbetare av kollektivavtal och flera fördelaktiga personalförmåner, i syfte med att värna om personalen.

Vår företagskultur

Vår företagskultur bygger på våra värderingar “prestation, långsiktighet och kundfokus”.

Vi besitter en företagskultur där inkludering och engagemang driver vårt utvecklingsarbete framåt. Genom att samtliga medarbetare deltar i medarbetarundersökningar, har möjlighet till att skicka in förbättringsförslag och gör sin röst på andra sätt, har alla en viktig del i skapandet av vår företagskultur.

Att jobba kring koncepten “Hållbara medarbetare” och en “Trivsam arbetsplats”, är något som vi har gjort under de senaste årens gång. Syftet med det här är att ISAB ska bidra till att personalen har de rätta förutsättningarna för att jobba säkert, trivas på arbetsplatsen och hålla hela livet.

Medarbetar­aktiviteter

Jobbet blir lättare om vi har roligt tillsammans längs vägen.

Vi hittar löpande på roliga aktiviteter tillsammans för att samla energi och byta erfarenheter och kompetenser med varandra. Vi genomför konferenser och After Works, och utöver det har vi tillsammans tagit oss igenom Göteborgsvarvet och Toughest för att skapa en riktig sammanhållning som ett team.