Vi skapar nya avloppsrör i gamla och slitna avloppsrör

Relining

Avloppsledningar behöver regelbunden rengöring för att bibehålla ett gott skick. Annars kan det bildas beläggningar som fräter på rörens insida och skapar stopp i avloppet som riskerar leda till kostsamma vattenskador.

Underhållsspolning

Avloppsledningar behöver regelbunden rengöring för att bibehålla ett gott skick. Annars kan det att bildas beläggningar som fräter på rörens insida och skapar stopp i avloppet som riskerar leda till kostsamma vattenskador.

Vi spolar skonsamt rent avloppsrören från fett och beläggningar med hjälp av kall- eller hetvatten. Vi kan även rensa rören mekaniskt med kedjor som slipar bort beläggningarna.  En rekommendation är att de flesta avloppssystemen bör underhållsspolas vart femte år. Du kan själv påverka många typer av avloppsproblem genom att tänka på vad du spolar ner i avloppssystemet. Vi utför avloppsspolning i både privata villor och flerfamiljshus.

Inspektion

Avloppsproblem kan komma plötsligt och det är svårt att från utsidan se vart ett avloppsproblem är lokaliserat. Vi kan med hjälp av en filminspektion undersöka avloppsledningarna för att lokalisera problem eller skador på rören.

En filminspektion ger dig klara besked på avloppsrörens status och är ett bra underlag för eventuella framtida åtgärder. Vi är auktoriserade av STVF (Sveriges TV-inspektionsföretags Förening) med en T25 licens vilket innebär att vi är licensierade att utföra filminspektioner enligt branschstandard. 

Om det saknas information om hur eller var ett rör ligger, kan vi även hjälpa till att ta reda på det genom rörsondning. Detta sker med hjälp av en maskin, som visar vart och hur rören ligger. Denna metod kan även hjälpa till att hitta skador på röret.

Tekniken

Rörinfodring är en reliningsmetod som bygger på att flexibla foder impregneras med flytande härdplast och förs sedan in i den gamla ledningen med hjälp av tryckluft. 

Det gamla röret fungerar som en gjutform när det impregnerade fodret härdar. Vi renoverar därmed inte enbart stammarna vid en avloppsrenovering, utan även grenanslutningar, grenrör och bottenplattor. De som använder byggnaden kan bo kvar under hela processen, med minimala störningar.

Vår metod är tredjepartcertifierad av RISE med en P-märkning. Det innebär att vår metod och materialet är godkända för att hålla >50 år. 

De nya rörens egenskaper minskar risken för driftstörningar och stopp tack vare:

Infodra eller byta?

Beroende på om du väljer att infodra befintliga rör eller byta ut dem, kommer det att ha en stor betydelse för ekonomin, miljön och de som bor i fastigheten. För dig som fortfarande känner dig tveksam har vi gjort en sammanställning där de båda alternativen jämförs.

Stambyte

Rörinfodring

Kostnad i jämförelse

Högre

Lägre

Tidsåtgång

Längre

Kortare

Rivningsarbete

Omfattande

Minimalt

Asbestbekymmer

Ofta

Sällan

Negativ miljöpåverkan

Stor

Liten

Kan bo kvar

Nej

Ja

Nedsmutsande

Ja

Nej

Rörens livslängd

> 40 år

> 40 år

Rörmätaren

Hur gamla är dina rör? Klicka på rätt ålder och få tips på åtgärder.

Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. ISO 9001 fokuserar på kvalitetsledning och ISO 14001 fokuserar på miljöledning. ISO 45001 är en standard för ledningssystem som ska uppfylla särskilda krav för systematiskt arbetsmiljöarbete.

 

ISAB Rörinfodring är även medlem i BRiF (Branschföreningen Relining i Fastigheter). BRiF och Statens Tekniska Forskningsinstitut har utvecklat ett omfattande kvalitetsprogram, BRiF 3Q, som alla medlemmar måste följa som ställer krav på certifiering och utbildning av installatörer inom reliningsbranschen, rutiner för kvalitetskontroll och hur arbetsprocessen dokumenteras.

 

Vi är även auktoriserade av STVF (Sveriges TV-inspektionsföretags Förening)
med en T25-licens vilket innebär att vi är licensierade att utföra TV-inspektioner
enligt branschstandard.

Kontakta oss

Använd kontaktformuläret nedan så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person!

(Vi arbetar endast med professionella beställare t.ex. BRF:er och fastighetsägare)

Våra bolag inom rörinfodring