ISAB Energi

ISAB Energi AB

ISAB energi är din helhetsleverantör inom energibesparing och förser fastighetsägare med de bästa energilösningarna på marknaden. Vi arbetar med ledande leverantörer på marknaden och är en totalpartner i idé, förstudie, projektering, utförande och eftermarknad.

Företaget har sitt kontor i Staffanstorp med arbetar rikstäckande med sina lösningar.
ISAB Energi är i dagsläget den enda leverantören i Sverige som har avtal för att sälja Xoltas batterilösningar.

Vi erbjuder:

 • BESS (Battery Energy Storage System) från 10kW till flera MW (projektering, försäljning, installation, stödtjänster)
 • Batterilager till Laddning tung trafik (projektering, försäljning, installation)
 • Batterilager till Vindkraft (projektering, försäljning, installation, stödtjänster)
 • Solceller (projektering, försäljning, installation)
 • Hybridpaneler (projektering, försäljning, installation)
 • Energilagring (borrhål, marklager)
 • Ventilationsåtervinning (i kombination med hybridpaneler, borrhål)
 • Belysningsprojekt (byte till energisnål belysning)
 • Styr (optimera fastighetsstyr)
 • Värmepumpar (optimera värmepumpar med hybridpaneler/solceller)
 • Återställa kalla borrhål (optimera och säkerhetsställa temperatur i borrhål)

Certifieringar

Med ISAB vid er sida kan ni vara trygga i vetskapen om att vi driver vår verksamhet i enlighet med internationellt erkända riktlinjer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö då vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.ISAB Energi är även medlemmar i svensk solenergi och installatörsföretagen.

 • Vi tar hänsyn till våra kunder
 • Vi tar hänsyn till din verksamhet
 • Vi tar hänsyn till miljön
 • Vi tar hänsyn till varandra
 • Vi tar hänsyn till framtiden