ISAB Rörinfodring Syd

ISAB Rörinfodring Syd

ISAB Rörinfodring erbjuder relining av avloppssystem vilket är det bästa alternativet till traditionell stamrenovering med minimal störning för de boende i fastigheten. Vi erbjuder även felsökning, underhållsspolning och avloppsservice för att se till att ditt avlopp är väl fungerande och hållbart.

ISAB Rörinfodring Syd grundades 2012 och har därmed flera års erfarenhet av renovering och underhåll av avloppssystem. Kontoret ligger i Staffanstorp och i dagsläget är vi ca 25 anställda.
Vi använder marknadens enda metod där fogfria och självbärande rör skapas i hela ledningssystemet. Vi renoverar därmed inte enbart stammarna, utan även grenanslutningar, grenrör och bottenplattor.

Har du någon fråga vi kan hjälpa dig med?
Hör av dig till oss: info@rorinfodring.se

Certifieringar

Med ISAB vid er sida kan ni vara trygga i vetskapen om att vi driver vår verksamhet i enlighet med internationellt erkända riktlinjer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö då vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.

ISAB Rörinfodring Syd är medlem i BRiF (Branschföreningen Relining i Fastigheter). Vi är även auktoriserade av STVF (Sveriges TV-inspektionsföretags Förening) med en T25 licens för filminspektion och tredjepartscertifierade av RISE med en P-märkning.

  • Vi tar hänsyn till våra kunder
  • Vi tar hänsyn till din verksamhet
  • Vi tar hänsyn till miljön
  • Vi tar hänsyn till varandra
  • Vi tar hänsyn till framtiden