ISAB Rörinfodring Väst

ISAB Rörinfodring Väst AB

ISAB Rörinfodring erbjuder relining av avloppssystem vilket är det bästa alternativet till traditionell stamrenovering med minimal störning för de boende i fastigheten. Vi erbjuder även felsökning, underhållsspolning och avloppsservice för att se till att ditt avlopp är väl fungerande och hållbart.

ISAB Rörinfodring Väst har sitt huvudkontor i Mölndal och en filial i Halmstad. Idagsläget är vi ca 35 anställda och har avdelningar inom relining, spol & filminspektion samt servicejobb.
Vi använder marknadens enda metod där fogfria och självbärande rör skapas i hela ledningssystemet. Vi renoverar därmed inte enbart stammarna, utan även grenanslutningar, grenrör och bottenplattor.

Har du någon fråga vi kan hjälpa dig med?
Hör av dig till oss: info@rorinfodring.se

Certifieringar

Med ISAB vid er sida kan ni vara trygga i vetskapen om att vi driver vår verksamhet i enlighet med internationellt erkända riktlinjer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö då vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.

ISAB Rörinfodring Väst är medlem i BRiF (Branschföreningen Relining i Fastigheter). Vi är även auktoriserade av STVF (Sveriges TV-inspektionsföretags Förening) med en T25 licens för filminspektion och tredjepartscertifierade av RISE med en P-märkning.

 • Vi tar hänsyn till våra kunder
 • Vi tar hänsyn till din verksamhet
 • Vi tar hänsyn till miljön
 • Vi tar hänsyn till varandra
 • Vi tar hänsyn till framtiden
 • 1

  ISO

  Certifierad enligt ISO: 9001, 14001 & 45001
 • 2

  STVF

  Auktoriserad av STVF med en T25 licens för filminspektion
 • 3

  BRiF

  Medlem i BRiF- Branschföreningen Relining i Fastigheter
 • 4

  P-märkning

  Tredjepartcertifierad av RISE med en P-märkning. Det innebär att vår metod och materialet är godkända för att hålla >50 år