Repiper Solutions

Repiper Solutions

Repiper vill genom lönsam tillväxt utmana och utvecklas som en ledande nischaktör i reliningbranschen. Genom innovativa lösningar och en ökad kunskapsspridning kan Repiper bidra till framtidens hållbara stamrenoveringar.

Repiper är ett privatägt företag som bildades 2009 och har sitt huvudsäte i Göteborg. Repiper är sprunget ur två svenska uppfinnares idéer, som de har samlat på sig under 30 år i branschen. Idag utförs relinings-installationer med hjälp av våra verktyg och andra produkter i flera länder runt om i världen. Vi säljer våra produkter genom återförsäljare, som i sin tur erbjuder entreprenörer att bli utvecklingskund och använda Repiper Step by Step metoden för att relina/renovera avlopp i fastigheter.

Läs mer om vårt erbjudande på www.repiper.se 

et, dolor diam sagittis ligula, eget egestas libero turpis vel mi.