Jan 01, 2020

Energieffektivisering

Energieffektivisering och energibesparingar i ventilationssystemet har visat sig medföra stora ekonomiska fördelar.

Tre metoder för att minska ventilationsförlusterna är genom att återvinna värme, minska på uteluftsflödet och genom att sänka tilluftstemperaturen.