Energioptimering Göteborg

Vi på ISAB utför energioptimering i Göteborg. Men vad är egentligen energioptimering? Vid en genomgång av tidigare installationer går det ofta hitta installationer som förbrukar alldeles för mycket energi, helt i onödan. Genom att utföra en energioptimering kan vi genom små åtgärder göra stora energibesparingar åt dig. En åtgärd som gör att både du och miljön går som vinnare ut i slutändan.

Vi arbetar med energioptimering åt fastighetsbolag och brf:er i Göteborg. När vi är ute hos kunder stöter vi ofta på anläggningar som är felinställda, gamla eller helt enkelt är i behov av rengöring och är därmed en energibov. Men på ISAB kan vi genom enkla och effektiva medel både minska fastighetens energiförbrukning.

Vi hjälper dig med energioptimering i Göteborg

INSPEKTION

RELINING

UNDERHÅLLSSPOLNING

KANALTÄTNING

Energibesparning genom ventilation

ISAB energi optimerar under pågående drift för att uppnå det absolut  bästa möjliga inomhusklimatet. ISAB är en komplett ventilationspartner med stort fokus på energibesparing, samt underhåll och service av ventilation. Visste du att ventilation med  mekanisk tilluft/frånluft är vanligt är vanligt i hus från 1980-talet och framåt. Ett mekaniskt till/frånluftssystem med värmeväxlare för värmeåtervinning, tillsätter och tar ut exakt rätt mängd luft i bostaden. Du får ett bra inneklimat med ventilation i perfekt balans och du kan dessutom göra en energibesparing på upp till 8 000 kWh/år (*källa: energimyndigheten).

Balanserad ventilation är det mest kompletta ventilationssystemet idag. Fläktar reglerar till- och frånluften genom ett kanalsystem i husets alla utrymmen. Innan den uppvärmda inomhusluften (frånluften) skickas ut, används dess energi för att värma upp den kalla inkommande luften (tilluften). Tilluften passerar också effektiva filter som filtrerar bort föroreningar, damm och pollen. Detta gör att du sparar energi samtidigt som du får bättre inomhusluft. På ISAB ser vi till att du kommer energispara genom energioptimering av ventilation.

Energioptimering och energieffektivisering i Göteborg

Som du vid detta laget vet så kan man genom små medel göra stora förändringar.  Fastigheter kan göra stora energibesparingar utan att genomföra direkt omfattade renoveringar av ventilation i byggnaden. ISAB Ventilation-Serviceavdelning kan energieffektivisera din fastighet genom att utföra fläkt-, filterbyten och aggregatsrenoveringar eller genomföra lokalanpassningar och mindre ombyggnationer. Vi utför utredningar av inomhusklimatet för att kunna genomföra förändringar som passar just din fastighet. Vi genomför även radonåtgärder. Vi har exempelvis hjälpt fastighetsägare med att sänka radonvärdet i lägenheter genom att hjälpa dem att uppgradera deras ventilationssystem.

Isab hjälper dig med energioptimering i Göteborg