Innovation och nytänkande för en hållbar industri

Byggindustrin står för en stor del av vår tids miljöpåverkan. På ISAB vill vi vara med och bidra till en positiv utveckling för en mer hållbar industri.

Byggindustrin står för en stor del av vår tids miljöpåverkan. På ISAB vill vi vara med och bidra till en positiv utveckling för en mer hållbar industri. Vår affärsmodell har redan från start ett inbyggt hållbarhetstänk, där renovering, återanvändning av befintligt material och långsiktiga effektiviseringar är en viktig del av hur vi arbetar.

Genom att sträva efter FN:s globala mål nummer 9 om en hållbar industri, innovationer och infrastruktur har vi tydliga ledstjärnor i vårt arbete. Dessa omfattar att bygga en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Energibesparingar med ISAB Ventilation

Att hålla nere energiförbrukningen är en önskan från många, både för att få kostnaderna under kontroll men också för att undvika onödigt slöseri av våra gemensamma energiresurser. 

ISAB Ventilation är en komplett ventilationspartner med fokus på energieffektivisering genom fläktbyten samt underhåll och service av ventilation. Med analysering av hur vi kan effektivisera ventilationssystemet kan vi också beräkna möjliga besparingar.

Är du intresserad av en effektivisering av din ventilation? Kontakta oss här så berättar vi mer om möjliga åtgärder.

Längre livslängd med ISAB Rörinfodring

Med ISAB Rörinfodring kan vi istället för att genomföra ett annars nödvändigt stambyte ge befintliga rör en längre livslängd. Vårt alternativ gör att vi kan bygga nya rör inuti de gamla, där omfattningen och materialåtgången är betydligt mindre än vid ett traditionellt stambyte.

Med lösningar skapade av vårt dotterbolag Repiper AB utvecklar och säljer vi verktyg och andra produkter för att renovera befintliga avloppssystem genom relining. Dessa används inte enbart för vårt egen verksamhet inom rörinfodring, utan är även tillgängliga för liknande verksamheter att köpa in. Vi vill att fler ska ha möjlighet att utföra rörinfodring på ett sätt som vi vet fungerar.

Vill du veta mer om vårt alternativ till stambyte? Kontakta oss här så berättar vi mer.

Mot en mer hållbar industri

Vi vill skapa en innovativ miljö där nytänkande frodas. För att hitta nya vägar till en mer hållbar industri tar vi gärna emot synpunkter och förslag både från våra medarbetare och kunder. Detta gör vi genom frågor och mätningar i medarbetarundersökningar och nöjd kund-index. Vi tror att när så många som möjligt är med och bidrar kan vi skapa nya kreativa lösningar som gynnar fler.

Nyfiken på att veta mer om vårt arbete för en hållbar industri? Kontakta oss!