ISAB fyller 25 år!

I januari 1998 startade Patrik Brandt ISAB Ventilation Väst som idag är grunden till ISAB Group.

“Vi firar tillsammans med många av de kunder vi en gång började med”


I januari 1998 startade Patrik Brandt ISAB Ventilation Väst som idag är grunden till ISAB Group. Nu, 25 år senare, firar ISAB jubileum. Vi har frågat Patrik om hur ISAB har utvecklats till att bli en heltäckande partner inom störningsfri renovering.

– Det hela började som ett sommarjobb. Efter 4 års universitetsstudier fick jag jobb på ett ventilationsföretag. Arbetet övergick i en anställning, och efter ett tag fick jag chansen att köpa företaget, berättar Patrik.

Affärerna gick dock inte alls enligt planerna. En stor kund gick i konkurs, vilket även ledde till att Patriks företag sattes i konkurs. Patrik passade då på att testa på ett helt annat yrke – som tenniscoach i Mexiko.

– Så småningom kom jag hem till Sverige igen och ville då ge installationsbranschen ett nytt försök. Det blev starten på ISAB år 1998. Jag ville leverera installationstjänster på ett annorlunda sätt. Att arbeta med kvarboende var något som intresserade mig och jag hade idéer om redan då. Det fanns inte någon aktör som ännu hade gjort det fullt ut.


Ett koncept som utvecklats

ISAB genomförde ventilationsåtgärder där befintliga kanaler rengjordes och tätades istället för att bytas ut – något som tydligt uppskattades av kunderna. Störningsfri renovering där bostadsbolagens hyresgäster kunde bo kvar skiljde sig starkt från konkurrenternas erbjudande.

– En fastighet ska underhållas på flera sätt, och vi fick allt fler förfrågningar av våra kunder om vi inte kunde utföra andra åtgärder med minimal störning. Allt gick ju så smidigt med ISAB. Där föddes idén att även renovera avloppssystem med kvarboende och dessutom på ett miljövänligare sätt. År 2008 grundades därför ISAB Rörinfodring, som erbjöd ett alternativ till traditionellt stambyte.

– Vi har hela tiden varit nyfikna och frågat våra kunder hur de skulle vilja ha det. Med ISAB behöver du endast en kontaktväg. Vi löser samordnande med de boende, det tekniska och dessutom minskas kostnaden för stambyte när du väljer rörinfodring. Rörens grenanslutningar är en utmaning att få täta. Utförs det inte korrekt kan det börja läcka och renoveringen får göras om. För att säkerställa tätheten togs därför en patenterad lösning fram av dotterbolaget Repiper. Lösningen är numera standard hos ISAB men används även av flera av våra branschkollegor nationellt och internationellt.


Fortsatt expansion

Med lösningar som håller på sikt har ISAB kunnat fortsätta expandera och utveckla sitt erbjudande. Utgångspunkten i Göteborg består, men med tiden har fler orter längs väst och -sydkusten tillkommit. Att ha ett långsiktigt tänk tror Patrik är vad som bidragit till koncernens tillväxt.

– Vi har alltid prioriterat att växa tillsammans med både uppdragsgivare och medarbetare. Många av våra större kunder har varit med oss sedan start. Genom att göra bra jobb för våra kunder har det i sin tur lett till att vi kunnat expandera och utveckla verksamhetens erbjudande och geografi efter våra kunders behov. Tillsammans med våra kunder har vi planer på att fortsätta vår geografiska expansion.

– När våra kompetenta medarbetare har flyttat, exempelvis till USA, har vi följt med. Det har inneburit en etablering av Repiper även på den nordamerikanska marknaden där vi ser en fortsatt kraftig expansion. Även i Frankrike och Indien pågår etablering av Repiper. Vi erbjuder en patenterad, vattentät och kostnadseffektiv lösning som har stark efterfrågan på de nya marknaderna, förklarar Patrik.

Patrik ser med andra ord ljust på ISAB:s framtid.

– I år, 2023, ser det redan nu väldigt bra ut resultatmässigt. Vi ska öka vår omsättning och samtidigt slå lönsamhetsrekord inom koncernen. För 2026 har vi som mål att omsätta över 1 miljard. ISAB Marine, som vi startade i samband med pandemins intågande, har under 2022 utvecklas till ett lönsamt bolag. Jag och Hans Schönefeld, som är VD för ISAB Marine, har följts åt under många år inom flera andra bolag där ISAB varit underentreprenör. Det känns roligt att vi nu kan ta ett helhetsgrepp inom ventilation för marint, och att det har en positiv utveckling.

– Nytt för i år är att vi har grundat en energiavdelning. Vi vill hjälpa fastighetsägare att ta ett ännu större helhetsgrepp på energifrågan. Vårt erbjudande kommer att innehålla solceller, hybridpaneler, geotermiska energilösningar och batterilagring. Detta är något våra kunder efterfrågat och vi är glada att kunna möta behovet, säger Patrik.

Förutom att växa organiskt, finns även en förvärvsstrategi för att nå den offensiva tillväxtplanen.

– Vi har som mål att, förutom att växa organiskt, även bredda verksamheten genom förvärv. 2021 genomförde vi förvärvet av Alingsås Plåt och Ventilation för att bredda ventilationsverksamheten i Göteborgområdet. Nu i mars gick förvärvet av Luftfördelarna i Skåne igenom och det känns spännande att få igång en ventilationsverksamhet även i södra Sverige.

På frågan om 25-årsjubileet kommer att firas på något särskilt sätt är Patrik lite hemlighetsfull, men understryker att de kommer firas rejält.

– Det är självklart roligt att det gått så bra, att vi varit med så länge och att vi kan fira med många av de kunder som vi en gång började med. Vi har flera event planerade under året, och jag kan garantera att det kommer att firas rejält. Håller man utkik på våra sociala medier kommer vi även att dela med oss mycket av 25-årsfirandet där, avslutar Patrik.