ISAB Group skapar förutsättningar för en fortsatt tillväxtresa genom nytt holding bolag- ISAB Ventilation och energi AB

ISAB Group skapar strukturen för en fortsatt tillväxtresa genom ett nytt holdingbolag- ISAB Ventilation och energi.

ISAB Group skapar strukturen för en fortsatt tillväxtresa genom ett nytt holdingbolag- ISAB Ventilation och energi. Den fortsatta tillväxten för koncernen är planerad att ske genom både förvärv och uppstart av nya bolag inom nya geografier och affärsområden.

I början av 2023 startades holdingbolaget ISAB Ventilation och energi. Syftet med att göra om i bolagsstrukturen är att samla och bredda kompetensen inom ventilation och energi samt få en bredare geografisk täckning inom områdena.

I energikrisens spår vill vi vara en del av lösningen. Omstruktureringen ligger i helt rätt linje med vår fortsatta tillväxtplan och vårt hållbarhetsarbete mot FN:s globala mål- Agenda 2023. -Säger Patrik Brandt, ägare och koncern-Vd.

Om ISAB;
ISAB Group är en koncern med företag inom ventilation, relining och energi. Företagen inom koncernen erbjuder energi- och miljöoptimerade renoveringar under pågående drift. Koncernen finns idag i västra och södra Sverige.

Företagen inom ISAB Group koncernen är ISAB Ventilation Väst, ISAB Rörinfodring Väst, ISAB Rörinfodring Syd, ISAB Energi, ISAB Solutions, ISAB Marine, Alingsås plåt och ventilation, Luftfördelarna i Skåne och Repiper. Koncernen är idag ca 125 anställda.