ISAB Group startar nytt bolag specialiserat på energilösningar- ISAB Energi AB

Som en del av ISAB Groups fortsatta tillväxtresa med fokus på energi och miljöoptimerade lösningar, breddar koncernen med ett nytt tjänsteerbjudande genom uppstarten av ISAB Energi AB.

 

Som en del av ISAB Groups fortsatta tillväxtresa med fokus på energi och miljöoptimerade lösningar, breddar koncernen med ett nytt tjänsteerbjudande genom uppstarten av ISAB Energi AB.

I Q1 2023 startade ISAB Group ett nytt företag i koncernen specialiserat inom energilösningar- ISAB Energi AB. Företaget är lokaliserat i Staffanstorp och arbetar idag med kunder rikstäckande.

ISAB Energi förser fastighetsägare med de bästa energilösningarna på marknaden.
Företaget arbetar med ledande leverantörer och är en totalpartner i idé, förstudie, projektering, utförande och eftermarknad.

-Det känns spännande och roligt att få bli en del av ISAB:s resa. ISAB Group är ett framåtstävande och välorganiserat företag med en stabil och kompetent styrelse. Våra erbjudanden inom energi är något som ligger helt rätt i tiden och det finns en stor efterfrågan på våra lösningar, säger Jonas Nilsson, VD ISAB Energi.

-Uppstarten av ISAB Energi ligger helt i linje med våra långsiktiga strategier. Nu kan vi erbjuda våra kunder en helhetspartner inom energi, vilket är något som har efterfrågats, säger Patrik Brandt, ägare och koncern VD.

ISAB Energi erbjuder:
• Solceller (projektering, försäljning, installation)
• Hybridpaneler (projektering, försäljning, installation)
• Energilagring (borrhål, marklager)
• Batteri-lösningar, villabatteri från 5kWh upp till 2MWh till flerbostadshus och industri
• Ventilationsåtervinning (i kombination med hybridpaneler, borrhål)
• Belysningsprojekt (byte till energisnål belysning)
• Laddboxar (billaddning till lastbilsladdning)
• Styr (optimera fastighetsstyr)
• Värmepumpar (optimera värmepumpar med hybridpaneler/solceller)
• Återställa kalla borrhål (optimera och säkerhetsställa temperatur i borrhål)

Kontakt:
Jonas Nilsson
VD ISAB Energi
jonas.nilsson@isabenergi.se

Patrik Brandt
VD ISAB Group
patrik@isabgroup.se