ENERGI- OCH MILJÖOPTIMERADE VENTILATIONSÅTGÄRDER UNDER PÅGÅENDE DRIFT

ENERGIEFFEKTIVISERING

VENTILATIONS SERVICE

RENGÖRING

INJUSTERING VENTILATION

OVK SERVICE

VENTILATIONSENTREPRENAD

Entreprenadavdelningen fokuserar på energieffektivisering och energirenoveringar. Vi tar ansvar för hela processen vid såväl  ventilationsrenovering som ombyggnaden vid byte eller komplettering av ventilationssystem.

VENTILATION

SERVICE & UNDERHÅLL

Vårt affärsområde service och underhåll har sedan en lång tid tillbaka varit specialiserat på ventilations tjänster inom rengöring, service, OVK-åtgärder, fläktbyten och injustering av ventilation system.

Certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Inom ISAB Ventilation finns certifierade montörer, projektledare och ventilationsrengörare. Det finns också personal med riksbehörighet för OVK. Våra kundanpassade venatilations lösningar sker med minimal miljöpåverkan och påverkar de som bor i eller använder fastigheten så lite som möjligt. Vi vill att våra kunder skall se oss som en totalpartner inom ventilation.

ISAB Ventilation Väst har ledningssystem som uppfyller kraven för ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001. ISO 9001:2015 fokuserar på kvalitetsledning och ISO 14001:2015 fokuserar på miljöledning. ISO 45001 är en standard för ledningssystem som ska uppfylla krav för systematiskt arbetsmiljöarbete.