ISAB verifierar sitt arbete mot FN:s globala mål

ISAB:s mission är att jobba för en bättre värld. Det kan tyckas låta stort, men vi tror att vi som företag kan bidra med flera små saker som i slutändan får stor påverkan.

ISAB:s mission är att jobba för en bättre värld. Det kan tyckas låta stort, men vi tror att vi som företag kan bidra med flera små saker som i slutändan får stor påverkan. Därför är det en självklarhet för oss att engagera oss i projekt och föreningar för att ge tillbaka till samhället. Som en del av detta har vi verifierat oss mot FN:s globala mål i Agenda 2030 och ISO 26000.

 

Sedan ISAB grundades år 1998 av Patrik Brandt har orden och missionen “Vi vill bidra till en bättre värld” varit närvarande. Då långsiktigt tänkande med kunden i fokus är två viktiga ståndpunkter inom missionen har vi valt att verifiera våra mål mot Agenda 2030 och ISO 26000, FN:s plan för hållbar utveckling.

Vi vill bidra till förändring

För att kunna uppnå en hållbar värld som vi stolt kan lämna vidare till nästa generation krävs det förändringar på flera håll. För att kunna bidra till den förändringen arbetar vi med flertalet högt uppsatta mål inom hållbarhet och samhällsansvar.

I Agenda 2030 ingår ISO 26000 som en vägledande standard för organisationers samhällsansvar. Den innefattar allt från jämställdhet till etiska arbetsförhållanden. De totalt 17 globala målen ska leda till ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling världen över.

Våra utvalda mål

För att tydliggöra och översätta ISAB:s mission “en bättre värld” till mätbara mål har vi därför sedan 2020 valt ut fyra av de globala målen att arbeta mot, som ligger oss extra nära till hands.

Agenda 2030 mål 4 – God utbildning

Vi tror på intern och extern utbildning som en viktig del av vårt arbete. Som en del av detta har vi utvecklat ISAB Academy.

Agenda 2030 mål 5 – Jämställdhet

Vi tror att mångfald skapar bättre team, trivsel och arbetsplatser.

Agenda 2030 mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi vill skapa en innovativ miljö där nytänkande frodas.

Agenda 2030 mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Vi vill öka energi- och resurseffektiviteten i fastigheter.

Ett pågående arbete

Att eftersträva våra högt uppsatta mål är ett ständigt pågående arbete. I kommande artiklar under 2023 berättar vi mer om hur vi arbetar för att uppfylla varje enskilt mål.