Med kunskap som nyckel till framgång

Vi värnar om att du som kund ska fatta bra beslut för din fastighet. Som en koncern med många kunskapsområden är vi medvetna om att god utbildning är en nyckel till framgång.

Vi värnar om att du som kund ska fatta bra beslut för din fastighet. Som en koncern med många kunskapsområden är vi medvetna om att god utbildning är en nyckel till framgång. Därför har vi valt mål nummer 4 från FN:s Agenda 2030, “God utbildning”, som en av våra ledstjärnor i vårt arbete.

På ISAB tror vi på att skapa ett lättillgängligt ekosystem för lärande och tillväxt. Genom att ständigt höja kunskapsnivån både internt och för att du som kund ska få insikt i våra arbeten.

Ett forum för kunskapsutbyte och utveckling

I strävan efter att vara den bästa samarbetspartnern när det gäller renoveringsarbeten av fastigheter har vi skapat ISAB Academy – ett forum där vi ger våra kunder möjligheten att utveckla sin kunskap inom våra verksamhetsområden. Här svarar vi på de vanligaste frågorna samt berättar om fördelarna med våra åtgärder.

Till ISAB Academy hör också vår interna utbildning. Vi erbjuder löpande utveckling av våra anställdas kunskapsområden med kunskapsmatriser. På så sätt kan våra medarbetare vara väl förberedda för sina uppdrag och har förståelse för de åtgärder de utför, både vad det genererar för dig som kund men också vår omvärld.

För vår avdelning rörinfodring finns i dagsläget ingen extern utbildning. Därför har vi skapat ett internt utbildningsprogram med ett heltäckande koncept. Det ger våra medarbetare de bästa möjliga förutsättningarna att utföra ett gott arbete enligt vår metod för rörinfodring.

En arbetsplats att växa med

Det är lätt att känna sig vilsen inför en stor arbetsmarknad. På ISAB värdesätter vi en vilja att lära och att växa tillsammans som ett lag. Därför kommer vi regelbundet ut till gymnasieskolor yrkeshögskolor och samarbetar med en integrationspool för att berätta om möjligheterna med ett arbetsliv inom ISAB. Med ett brett utbud av tjänster och växande koncern söker vi ständigt efter att tillsätta fler talanger till samtliga områden, oavsett din bakgrund.

Vill du växa med oss? Se våra lediga tjänster här!