Möt vår kollega Jonas Hermansson

En inblick i vår projekteringsavdelning

Hur är det egentligen att arbeta på projekteringsavdelningen hos ISAB Ventilation? Möt Jonas Hermansson – en erfaren installationsingenjör med över ett decenniums expertis inom VVS-branschen. Sedan 2020 har Jonas varit en central figur på ISAB Ventilations projekteringsavdelning, där han delar med sig av sin kunskap och passion för att skapa framgångsrika projekt.

– Jag gillar att ha täta kontakter med montörerna ute på byggena och problemlösningen som krävs för att göra ett bra jobb. Det är en stor del av varför jag blev lockad att jobba med projektering på ISAB, säger Jonas Hermansson.

Projekteringsavdelningens roll

På ISAB Ventilations projekteringsavdelning, som för närvarande består av två personer, fokuserar de på att hjälpa kunderna genom att ta fram förfrågningsunderlag, utföra kalkyler, genomföra VVS-projektering, utföra utredningar och ge konsultation inom VVS- och energiområdet.

Projekteringsavdelningen arbetar vanligtvis med projektering i samband med totalentreprenader. De analyserar förfrågningsunderlaget och tar fram bygghandlingar som montörerna bygger efter. Under hela processen har de en nära kontakt med kalkylatorn för att säkerställa att slutgiltiga handlingar överensstämmer ekonomiskt och funktionellt med de initiala kalkylerna. Jonas berättar att de efter installationens slutförande upprättar  relationshandlingar för att säkerställa att ritningarna stämmer överens med verkligheten och adderar:

– Jag och min kollega blir som ett slags tekniskt bollplank för våra montörer. I och med att vi nästan uteslutande jobbar med ROT-projekt så dyker det allt som oftast upp lite oförutsedda saker som måste hanteras direkt så att våra montörer kommer vidare på bygget, då kan vi ofta vara ett bra stöd.

Arbetsuppgifter och mål

Jonas arbetsdag omfattar vanligtvis att ta fram ritningar och beskrivningar för entreprenader, utveckla tekniska lösningar för kunder, assistera vid kalkylarbete och fungera som teknisk support för projektledare och montörer. Målet är att säkerställa nöjda kunder och att montörerna har bästa möjliga förutsättningar för att utföra sina installationer på ett säkert och effektivt sätt inom den ursprungliga budgeten för projektet. Vidare berättar Jonas vad som är kärnan i hans arbete:

– För mig är det av yttersta vikt att säkerställa nöjda kunder genom att vara lyhörd och engagerad i mitt arbete. Jag strävar också efter att se till att våra montörer har de bästa förutsättningarna för att utföra sina installationer på ett säkert och effektivt sätt.

 
Samarbete och utmaningar

När det är möjligt samarbetar projekteringsavdelningen med andra avdelningar inom ISAB, särskilt när det gäller äldre fastigheter som behöver omfattande renoveringar eller energieffektiviseringsåtgärder. Utmaningar som brist på utrymme i befintliga teknik- och installationsutrymmen, ändrade förutsättningar och bristfälliga underlag hanteras genom nära samarbete med montörerna och regelbundna platsbesök för att inventera installationer och mäta ytor.

– Det är genom täta samarbeten inom avdelningarna som vi kan erbjuda en helhetslösning som fungerar. Samarbete är A och O för ett lyckat projekt.

 
Framtiden och innovationer

Trender som energieffektiv ventilation i kombination med solceller och batterilagring anses lovande för framtiden. Utmaningen ligger i att göra fastighetsägarna och bostadsrättsföreningarna medvetna om att en investering i dessa system är lönsamt och mer hållbart trots de initialt högre kostnaderna jämfört med enkla frånluftssystem. Men Jonas tror att det kommer bli allt vanligare i framtiden:

– Jag tror att detta kommer att bli mer attraktivt i takt med ökad medvetenhet om energieffektivisering. En annan spännande utveckling är användningen av energieffektiv ventilation i kombination med solceller och batterilagring, vilket kan bidra till betydande energibesparingar och minskad miljöpåverkan.

Avslutningsvis berättar Jonas att det roligaste med att arbeta på projekteringsavdelningen är att få vara en del av projektets hela livscykel, från kalkylarbetet till slutdokumentationen, och lägger till:

– Att lösa problem och övervinna utmaningar tillsammans med sitt team är det som gör arbetet på projekteringsavdelningen på ISAB så roligt.