OVK-besiktning Malmö

OVK är en självklarhet i underhållet av en fastighet. Vi på ISAB utför OVK-besiktning i Malmö och har både gedigen erfarenhet och kunskap inom området. Vi ser till att både människa och fastighet mår bra genom regelbundna ventilationskontroller.

OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och som betydelsen antyder är den obligatorisk. Syftet är att förbättra inomhusmiljön för alla som vistas i fastigheterna genom regelbundna kontroller av ventilationssystem. Men  en bidragande faktor är även att undvika skador till följd av fukt och mögel i fastigheten. Lagen härstammar från tidigt 1990-talet och grundas i att man under tidigare decennierna uppmärksammat den dåliga inomhusmiljön som var ett faktum i många offentliga lokaler och flerfamiljshus.

Kontakta oss om du behöver hjälp med OVK-besiktning i Malmö

INSPEKTION

RELINING

UNDERHÅLLSSPOLNING

KANALTÄTNING

Läs mer om OVK

ISAB är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Våra kundanpassade lösningar sker med minimal miljöpåverkan och påverkar de som bor i eller använder fastigheten så lite som möjligt. Vi vill att våra kunder skall se oss som en partner. Företagets mission är att bidra till en bättre värld genom att tänka långsiktigt och hållbart. Vi sätter miljön främst, värnar om våra kunder och medarbetare, håller det vi lovar och är proffs på det vi gör.

Isab hjälper dig med OVK-besiktning i Malmö