Rörinspektion i Malmö

Avloppsproblem kan komma plötsligt. Skador och problem undviks bäst genom att undersöka ledningarna och rören med jämna mellanrum. Oavsett om du upplever problem eller ej, gör våra undersökningsmetoder att vi kan ge dig klara besked och förslag på eventuella åtgärder. Vi filmar, felsöker och lokaliserar. Stöter du på problem och behöver hjälp med en rörinspektion i Malmö, kontakta oss på ISAB. Vi har mångårig erfarenhet i branschen och våra medarbetare besitter hög kompetens inom området.

Vi på ISAB är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Våra kundanpassade lösningar sker med minimal miljöpåverkan och påverkar de som bor i eller använder fastigheten så lite som möjligt. Vi vill att våra kunder skall se oss som en partner. Företagets mission är att bidra till en bättre värld genom att tänka långsiktigt och hållbart. Vi sätter miljön främst, värnar om våra kunder och medarbetare, håller det vi lovar och är proffs på det vi gör.

Helheltspartner inom rörinspektion i Malmö

INSPEKTION

RELINING

UNDERHÅLLSSPOLNING

KANALTÄTNING

Behöver du hjälp med rörinspektion i Malmö?

När man utför en rörinspektion letar man efter eventuella skador som behöver åtgärdas. De mest vanliga felen man hittar är till exempel avlagringar, hål, rost, sprickor och skarvförskjutningar. Om något eller några av dessa symptom känns igen är det högtid att kontakta ISAB för en kontroll av avloppssystemet med hjälp av en rörinspektion. Det kan finnas sprickor i stam- eller grenrören som förhindrar ett optimalt flöde, något som fastnat och gör att flödet avtar, eller rentav att råttor byggt bo i rören. Orsakerna kan vara många, men de går oftast att åtgärda med renovering av befintliga rör. Därför bör man genast utföra en rörinspektion i Malmö om man misstänker att något behöver åtgärdas.

Vi erbjuder även kompletterande tjänster inom förläckande avloppssystem och ventilationskanaler inom rörinspektion i Malmö, då vi även filmar och spolar avlopp, samt tätar ventilationskanaler. De som använder byggnaden kan bo kvar under hela processen, med minimala störningar.

Varför ska man göra en rörinspektion?

Vilka rör är det man kan utföra en rörinspektion på? De allra flesta faktiskt. De vanliga rören såsom avloppsrör, vattenledningar och dräneringsrör är inga problem. Det som avgör ifall en rörinspektion kan utföras är rörets dimension, men tekniken som finns idag med minimala kameror gör att man kan utföra en rörinspektion i de flesta större ledningar.

Det finns många anledningar till att göra en rörinspektion. Dels för att få fram övergripande information om avloppsledningarnas invändiga skick, men även för att ta reda på om det finns ansamlingar som orsakar stopp eller proppar i rören. En rörinspektion kan upptäcka potentiella vattenskador och se om rören har svaga punkter och defekter samt om avloppsrören är av gjutjärn, betong eller plast. Det är viktigt att ta reda på alla fakta så man vet hur man ska åtgärda problemen.

Genom att göra en rörinspektion kan man enkelt ta reda på om det krävs ett stambyte eller om det räcker med en relining. Man kollar också upp om det finns torrsprickor och/eller rotangrepp på rören.

Isab hjälper dig med rörinspektion i Malmö