Så optimerar du din fastighets ventilation

Ett välfungerande ventilationssystem är mer än bara ett luftflöde – det är en nyckelfaktor för att säkerställa en trivsam och produktiv inomhusmiljö.

Bekväm inomhusmiljö och ökat värde

Ett välfungerande ventilationssystem är mer än bara ett luftflöde – det är en nyckelfaktor för att säkerställa en trivsam och produktiv inomhusmiljö. I den här intervjun delar Robert Klevgård, vd på ISAB Ventilation Väst, med sig av insikter om hur fastighetsägare bäst tacklar frågan om god ventilation och balansen mellan komfort och energieffektivitet.

 

Robert berättar att frågan om ventilation ofta lyfts under varmare månader, då många upplever det varmt inomhus. Robert menar att ventilationen utan installerad kyla inte påverkar temperaturen, men kan göra stor skillnad för hur inomhusluften upplevs.

– Ett vanligt missförstånd är att ventilation kan ta in kall luft, men så är inte fallet i de flesta anläggningar. Istället handlar det om att säkerställa att rätt luftflöden bibehålls. När vädret blir varmare ökar behovet av att ventilera bort föroreningar och dålig luft. Att inte göra detta kan leda till att inomhusmiljön upplevs kvav och obekväm, och även fastigheten kan ta skada. Dessutom kanske fastigheten har byggts ut eller om antalet användare har ökat utan att ventilationssystemet har justerats därefter, vilket kan påverka luftkvaliteten negativt, förklarar Robert.

 

Energieffektivitet i fokus

I en tid när hållbarhet och bekvämlighet går hand i hand är en effektiv ventilation en avgörande komponent. När det kommer till balansen mellan bekväm inomhusmiljö och energieffektivitet betonar Robert vikten av att ha återvinning av frånluften.

– Energieffektivitet och kostnadsbesparingar kan uppnås genom ventilation som är modern och rätt underhållen. Genom att investera i moderna ventilationslösningar kan fastighetsägare erbjuda ett bra luftflöde på ett energieffektivt sätt.

Tekniken utvecklas ständigt och ventilationssystem blir mer avancerade och energieffektiva. Fastighetsautomationen uppdateras kontinuerligt, och det finns nu mer tillgängliga och kostnadseffektiva lösningar. Artificiell intelligens och maskininlärning kan användas för att optimera ventilationssystemets prestanda i realtid, vilket vi också erbjuder, berättar Robert.

 

Värdeökning och attraktivitet för hyresgäster

För de fastighetsägare som vill säkerställa en optimal inomhusmiljö för sina hyresgäster har Robert några kloka råd att dela med sig av.

– Kontrollera regelbundet att ventilationssystemet fungerar som det ska genom kontinuerlig service och underhåll av sin anläggning. Numera går det också att göra ännu bekvämare och smidigare med digital övervakning. Det är viktigt att vara proaktiv och medveten om förändringar i användningen eller klimatförhållandena för att anpassa ventilationen därefter.

En väl fungerande ventilation har positiva konsekvenser, inte bara för den direkta påverkan på inomhusklimatet, utan också i det långa loppet för fastighetens värde och attraktivitet. ISAB Ventilation Väst står redo att hjälpa fastighetsägare med innovativa lösningar för att hantera dessa utmaningar och skapa en bättre inomhusmiljö.

– Genom att säkerställa en energieffektiv och komfortabel inomhusmiljö blir fastigheten mer eftertraktad för potentiella hyresgäster. Dessutom kan de energibesparingar som uppnås genom optimerad ventilation över tid överstiga installationskostnaderna och öka fastighetens ekonomiska värde. Du behöver alltid ha en godkänd OVK vid försäljning, och med rätt förebyggande åtgärder med ventilation av god kvalitet ökar du chanserna för att göra en god affär, avslutar Robert.

 

Vill du veta mer om hur ISAB Ventilation kan hjälpa dig? Kontakta oss så berättar vi mer!