Vårt arbete för En trivsam arbetsplats

Hos oss på ISAB sätter vi våra medarbetare i första rummet. Under 2023 har en rad insatser genomförts med mål att utforska hur vi kan öka vårt välmående ännu mer, under rubriken “En trivsam arbetsplats”. Vi pratade med Linda Bolin, HR-koordinator hos oss på ISAB Group, om vad som ingått i projektet och hur arbetet fortlöpt för att inkludera mottot i arbetet varje dag.

Linda förklarar att syftet med projektet är att det ska ge effekt hela vägen ned på daglig basis.

– En trivsam arbetsplats innebär i stora drag att man som anställd på ISAB ska må bra av att gå till jobbet och sen givetvis må bra när man väl är på jobbet. För oss är det viktigt att vi har kul och trivs tillsammans med alla kollegor, att vi arbetar i en god arbetsmiljö där vi alla får vara med och bidra med egna idéer som i sin tur kan leda till utveckling i organisationen. 

På ISAB ser vi våra medarbetare som vår absolut viktigaste resurs, och av den anledningen vill vi som arbetsgivare skapa rätta förutsättningar för våra anställda så de kan vara friska och hela livet ut. Vilket som vi tror, i sin tur bidrar till att man både trivs och känner sig trygg på sin arbetsplats. 

För att uppnå detta har det under året genomförts en rad aktiviteter med fokus på god laganda och att supporta varandra.

– Vi har under året genomfört lite olika typer av aktiviteter kopplat till ämnet En trivsam arbetsplats. Bland annat drog vi ihop ett ISAB-lag som sprang Göteborgsvarvet tillsammans, och för de som inte kände för att springa samlades istället upp vid sidan av för att heja fram sina kollegor.

Vi har även gjort flertalet interna nomineringar där vår personal uppmärksammas på olika sätt. Det har varit allt ifrån kvartalets medarbetare och nomineringar utifrån våra värdeord, till att skicka in en hälsning till sin kollega man uppskattar lite extra mycket. Det sistnämnda gjorde vi som en kampanj kopplat till alla hjärtans dag. Vi har givetvis våra årliga sommarfester och julbord där vi alla samlas och har en trevlig stund tillsammans. Eftersom ISAB fyller 25 år i år, så anordnade vi även en 25 årsfest som vi alla i koncernen firade ihop på Falkenberg Strandbad! berättar Linda.

 

 

En insats med effekt

Utöver sociala aktiviteter har även ett stort fokus lagts på att kompetensutveckla personalen genom olika externa och interna utbildningar. För att kunna följa upp vilken effekt medarbetarna upplever görs undersökningar löpande.

– Likt många andra företag genomför vi även medarbetarmätningar under året. Vid dessa tillfällen har vi ibland genomfört olika typer av Workshop där vi diskuterat frågor kopplat till mätningen och ämnet En trivsam arbetsplats. Utfallet på våra mätningar blir ett bra underlag för oss som dels bekräftar att trivseln på ISAB är väldigt hög, samt annat vi kan jobba vidare med för att ständigt utvecklas och bli bättre. Deltagandet i mätningarna bara ökar för varje gång och det tycker jag visar på att det finns ett gemensamt intresse för att alla vill vara med och bidra för att det ska vara En trivsam arbetsplats på ISAB.  

Vi jobbar ständigt för att anställda ska skicka in förbättringsförslag kring arbetsmoment eller annat i organisationen som de anser kan bli bättre på olika sätt. Givetvis blir varje genomfört förbättringsförslag presenterat. Vi lägger även ett stort fokus på att uppmana alla anställda om att nyttja våra personalförmåner som exempelvis friskvårdsbidraget och vår privata sjukförsäkring.  

Man får inte glömma att mycket handlar också om den vanliga arbetsdagen, och här har vi chefer som är närvarande och tillgängliga för sin personal – vilket vi tycker är väldigt viktigt. Vi har olika forum där chef och medarbetare sitter ner och pratar igenom sådant som rör anställningen och personen i fråga, säger Linda.

 

 

Trivsel som sprider sig

Då ISAB:s bolag återfinns på flera platser i landet, beskriver Linda att ”god kommunikation är A och O” för att säkerställa att alla har möjlighet att delta.

– Vi har en intern ISAB-app där vi kommunicerar ut vad som händer i koncernen och sen krävs givetvis ett bra samarbete med cheferna. Sen brukar bilen rulla mellan Göteborg och Staffanstorp iallafall en gång i månaden, vilket gör det möjligt för oss att möta varandra på annat sätt än på länk. 

Vad gäller resultatet av “En trivsam arbetsplats” har Linda en stark tro på att det har påverkat medarbetarna positivt.

– Vi har fina mätetal och högt deltagande i våra medarbetarmätningar, vilket jag tycker tyder på att vår personal visar högt engagemang och välbefinnande på olika sätt. Ska jag vara helt ärlig, så möter jag bara glada miner varje dag när jag kommer till kontoret – helt otroligt! Sen får vi även mycket positiv feedback från våra kunder, vilket bekräftar att våra anställda levererar bra jobbkvalitet.

För ISAB är projekt av denna typ med andra ord inte en engångsföreteelse, utan kommer med all säkerhet att genomföras igen.

– För oss är det en självklarhet att prioritera och investera i En trivsam arbetsplats-projektet. Genom att investera i sin personal på olika sätt ökar möjligheten till långsiktiga relationer, ökad kompetens och fint utfall på kvalitén på våra jobb. Mår man bra, så presterar man bra!

Vi jobbar med detta hela tiden och det är allt från små förändringar till större. Vi kommer inför nästkommande år att lägga en ny plan för liknande aktiviteter vi gjort under året som gått. Vad för aktiviteter det resulterar i får vi se längre fram, avslutar Linda Bolin.

 

Läs mer om hur det är att arbeta hos oss här!