Vi verkar för en jämställd bransch

Inom bygg-, ventilations- och rörinfodringsbranschen råder tyvärr en gammal föreställning om att det är ett yrke enbart för män, och kvinnor är fortfarande underrepresenterade.

Inom bygg-, ventilations- och rörinfodringsbranschen råder tyvärr en gammal föreställning om att det är ett yrke enbart för män, och kvinnor är fortfarande underrepresenterade. Vårt mål är att öka andelen kvinnliga anställda. Vi tror nämligen att mångfald skapar bättre team, trivsel och arbetsplatser.

För att vara med i skapandet av en mer likställd bransch arbetar vi enligt FN:s Agenda 2030:s mål 5 om jämställdhet. Målet handlar om att uppnå jämställdhet och att främja alla kvinnors och flickors egenmakt. Där ingår bland annat avskaffning av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt samt att säkra kvinnors deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer.

Vi mäter Machoindex

För att säkerställa att vi är på rätt väg genomför vi regelbundet enkäter med våra medarbetare enligt Byggchefernas Machoindex. Machoindexet syftar till att mäta förekomsten av machoattityder inom byggbranschen och samhällsbyggandet, vilket gör det möjligt för företag att jämföra sig själva med andra.

Med regelbundna mätningar kan vi identifiera om det finns något vi bör fokusera extra på för att uppnå våra mål. Vi är glada att se en god trend inom vår koncern, där ISAB:s resultat är under snittet och påvisar en inkluderande kultur – en viktig del i vår strävan efter allt bättre resultat och en mer jämställd bransch.

Jämlika sponsoravtal

Vårt engagemang för jämställdhet slutar inte inom vårt företag. Vi är hängivna sponsorer av idrottsföreningar och har en lång historia av engagemang med stöttning av lokalsamhället. Därför vill vi främja lika chanser till sportutövande. För oss är det viktigt att säkerställa att även våra sponsoravtal fördelas jämlikt mellan manliga och kvinnliga idrottsutövare. Det ger oss en trygghet i att vår stöttning är med och arbetar för våra mål.

Genom att verka för jämställdhet både internt och vidare ut i samhället kan vi vara med och göra villkoren likställda för fler.

Vill du också jobba inom bygg-, ventilations- eller rörinfodringsbranschen inom en koncern som verkar för jämställdhet? Se våra lediga tjänster här!