Vi vill bidra till en bättre värld – Vårt löpande arbete för hållbara städer och samhällen

Att skapa hållbara städer och samhällen är något vi på ISAB tror starkt på och vill vara med och utveckla.

Att skapa hållbara städer och samhällen är något vi på ISAB tror starkt på och vill vara med och utveckla. Samtliga våra verksamheter utgår från viljan att bidra till en bättre värld. Det innebär att vi erbjuder energieffektiva lösningar som är skonsamma mot miljön och arbetar ständigt efter att förbättra vårt utbud.

För FN:s Agenda 2030:s globala mål nummer 11 ingår att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Hållbar stadsutveckling omfattar viktiga komponenter som hållbart byggande, infrastruktur, förvaltning av offentliga platser, transportlösningar, återvinningsåtgärder och säkrare kemikaliehantering. För att detta ska bli verklighet krävs ny teknik och samarbete.

Miljön i fokus
När vi utför arbeten har vi alltid miljön i fokus och vi levererar robusta resultat och hållbara
lösningar. Samtliga av våra dotterbolag och förvärv inkluderas i vår vision att öka energi- och resurseffektiviteten i fastigheter. Vi innehar flertalet certifieringar som stöd för våra värderingar och utförandet i våra arbeten.

Läs mer om vilka certifieringar vi innehar här.

Hantering och sortering av material
Inom ISAB Rörinfodring använder vi härdplast. Vi är medvetna om att det är en farlig kemikalie och arbetar hårt för att ständigt hitta vårt bästa alternativ. Genom regelbundna utvärderingar av vårt materialval kan vi säkerställa att vi alltid väljer det alternativ som främjar våra mål.

Även sortering av material ute på våra byggarbetsplatser är en viktig del av helheten. Vi har ett nära samarbete med våra avfallshanterare och konsulterar dem inför våra projekt. Detta för att hitta bästa möjliga lösning för sortering i enskilda fall.

Ett löpande arbete
Förutom att hålla oss själva ansvariga och regelbundet rannsaka våra egna processer är det viktigt att våra samarbetspartners efterlever våra standarder.

För att kontrollera detta tar vi hjälp av Byggvarubedömningen, en ideell organisation som arbetar med att utvärdera och förespråka hållbart producerade produkter. En leverantörsbedömning ger oss insikt i hur de verkar för att förbättra sitt miljöarbete. Med Byggvarubedömningen får exempelvis materialen olika betyg och ger oss mer kompetens om våra möjliga val.

Sammanfattningsvis synar vi regelbundet vårt eget samt årligen våra samarbetspartners interna miljöarbete samt certifieringar. Det säkerställer att vi arbetar med så mycket miljövänligt material som möjligt, som dessutom är producerat på ett mer hållbart sätt. Allt för att eftersträva vår vision om att bidra till en bättre värld.

Är du intresserad av att veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Kontakta oss så berättar vi mer!