Brf Huggaren

Brf Huggaren är en bostadsrättsförening belägen i Malmö.
I föreningen finns 255 lägenheter och 6 lokaler. Fastigheterna omfattar 11 bostadshus fördelade på 33 trapphus. Fastigheterna byggdes mellan 1946-1949 och var i behov av en avloppsrenovering. Föreningen efterfrågade en störningsfri renovering av samtliga fastigheter och lägenheter.

Reliningsprojektet pågick mellan 2018-2020 och har genomförts störningsfritt där inga boende har behövt att flytta ut ur sina lägenheter för att vi ska kunna genomföra arbetet.

ISAB har genomfört en total avloppsrenovering genom infodring av stammar, ledningarna i fastighetens bottenplattor samt stick till lägenheter.