Swedenborg

Fläktbyte för lägre totala driftkostnader

Vi på ISAB Ventilation tog oss an utmaningen att förbättra energieffektiviteten hos Swedenborg, en fastighet i Trollhättan med lokaler som brukas för tjänste/serviceverksamhet, skola, äldreboende, restauranger och studentlägenheter.

 

Den totala uthyrningsbara ytan på fastigheten är drygt 29 000 m2. Vid vår bedömning upptäckte vi att de befintliga B-hjulsfläktarna hade tjänat sin tid och hindrade fastigheten från att nå sin fulla potential.

Lägre totala driftkostnader

Genom en ingående analys och med vår strävan efter långsiktiga och hållbara lösningar, föreslog vi en uppgradering till moderna kammarfläktar. Bytet skulle innebära en investering för sänkt energiförbrukning, vilket leder till lägre totala driftkostnader samt en ökning av fastighetens värde och attraktionskraft.

En mer hållbar drift

Med nya kammarfläktar förbättras energieffektiviteten markant. Detta resulterar i betydande årliga besparingar för fastigheten, samtidigt som det bidrar till en mer hållbar drift och minskad miljöpåverkan. Vi är stolta över att kunna hjälpa företag och fastighetsägare att effektivisera sina ventilationssystem och samtidigt göra en positiv skillnad för miljön.

Resultat i siffror:

De befintliga fläktarna i fastigheten hade en verkningsgrad på mellan 21%-42%.
Med de nya fläktarna kunde vi komma upp till en verkningsgrad på mellan 60%-70%.
De befintliga B-hjulsfläktarna hade en total effekt på 49 500W, och den nya
installationen beräknades innebära en minskning med 18 322W.
Drifttiden per fläkt är ca 3120 h/år vilket innebär att genom den nya installationen
kommer fastigheten kunna spara ca 57 164 kWh/år.