HSB Brf Trumman

Brf Trumman är en bostadsrättsförening i Malmö. Föreningen bildades i början på 50-talet och var nu i behov av en renovering av fastighetens avloppssystem.
Projektet innefattade infodring av stående stammar med grenförstärkning för 395 lägenheter.