Integrationspoolen är ett bemanningsföretag som fokuserar på att integrera nyanlända som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Detta tycker vi på ISAB är ett mycket bra initiativ och därför har vi tagit hjälp av Integrationspoolen i vår rekrytering. På det sättet hoppas vi kunna hjälpa människor ut på arbetsmarknaden och samtidigt skapa en bra matchning för både oss och vår nya medarbetare.