VÅRA TJÄNSTER

INSPEKTION

Avloppsproblem kan komma plötsligt. Skador och problem undviks bäst genom att undersöka ledningarna då och då. Oavsett om du upplever problem eller ej, gör våraundersökningsmetoder att vi kan ge dig klara besked och förslag på eventuella åtgärder. Vi filmar, felsöker och lokaliserar.

RELINING

Med hjälp av rörinfodring skapar vi nya avloppsrör och ventilations-kanaler inuti de gamla. Resultatet blir självbärande och fogfria rör, med egenskaper motsvarande konventionella rör. Den teknik vi använder med infodring/relining säkerställer att röret får en jämntjocklek genom hela systemet.

UNDERHÅLLSSPOLNING

Avloppsledningar behöver regel-bunden rengöring. Annars bildas beläggningar som kan anfräta rörens insida och hindra flödet.
Vi använder flera smarta rengöringstekniker och oftast tecknas ett löpande underhållsavtal utformat efter kundens behov.

kanaltätning

I läckande ventilationssystem minskar utflödet av luft till fastigheten vilket kan leda till att den obligatoriska ventilationskontrollen inte längre uppfylls. Läckorna leder till att mer energi än nödvändigt går åt till uppvärmning av byggnader, och kan även skapa andra problem som långvariga lukter och dåligt luftklimat.
Därför är kanaltätning ett klockrent lösning. Ventilationskanalen tätas inifrån och arbetet sker från toppen av systemet vilket innebär att ingen rivning krävs för att täta kanalerna. Kontakta oss så berättar vi mer!

INSPEKTION

Avloppsproblem kan komma plötsligt. Skador och problem undviks bäst genom att undersöka ledningarna då och då. Oavsett om du upplever problem eller ej, gör våraundersökningsmetoder att vi kan ge dig klara besked och förslag på eventuella åtgärder. Vi filmar, felsöker och lokaliserar.

RELINING

Med hjälp av rörinfodring skapar vi nya avloppsrör och ventilations-kanaler inuti de gamla. Resultatet blir självbärande och fogfria rör, med egenskaper motsvarande konventionella rör. Den teknik vi använder med infodring/relining säkerställer att röret får en jämntjocklek genom hela systemet.

UNDERHÅLLSSPOLNING

Avloppsledningar behöver regel-bunden rengöring. Annars bildas beläggningar som kan anfräta rörens insida och hindra flödet.
Vi använder flera smarta rengöringstekniker och oftast tecknas ett löpande underhållsavtal utformat efter kundens behov.

kanaltätning

I läckande ventilationssystem minskar utflödet av luft till fastigheten vilket kan leda till att den obligatoriska ventilationskontrollen inte längre uppfylls. Läckorna leder till att mer energi än nödvändigt går åt till uppvärmning av byggnader, och kan även skapa andra problem som långvariga lukter och dåligt luftklimat.
Därför är kanaltätning ett klockrent lösning. Ventilationskanalen tätas inifrån och arbetet sker från toppen av systemet vilket innebär att ingen rivning krävs för att täta kanalerna. Kontakta oss så berättar vi mer!