SERVICE & UNDERHÅLL

ISAB Ventilationsavdelning för service- och underhåll. Vi filmar, felsöker, underhåller och rengör befintliga ventilationssystem, med behörighet att utföra den lagstadgade ventilationskontrollen, en så kallad OVK. Vi åtgärdar dessutom eventuella anmärkningar. Service- och underhållsavdelningen arbetar även med energieffektivisering, exempelvis genom fläkt- och filterbyten.

VÅRA TJÄNSTER

ENERGIEFFEKTIVISERING

Fastigheter kan göra stora energibesparingar utan att genomföra omfattade renoveringar av ventilationen i fastigheten. ISAB Ventilationsserviceavdelning kan energieffektivisera din fastighet genom att utföra fläkt-, filterbyten och aggregatsrenoveringar eller genomföra lokalanpassningar och mindre ombyggnationer. Vi utför utredningar av inomhusklimatet för att kunna genomföra förändringar som passar just din fastighet. Vi genomför även radonåtgärder. Vi har exempelvis hjälpt fastighetsägare med att sänka radonvärdet i lägenheter genom att hjälpa dem att uppgradera deras ventilationssystem.

SERVICE

Ventilationen i en fastighet måste fungera, och det är vårt jobb att se till att det gör det. Vi utför alltifrån reparationer, filterbyten, service på aggregat till rondering och periodiskt underhåll.
Genom att underhålla ventilationssystemen minskar risken för att större problem uppstår och livstiden på system förlängs.

RENGÖRING

Ventilationssystem som inte rengörs bidrar till att fläktsystemet får jobba hårdare vilket innebär att energiförbrukningen ökar, luftflödet blir mindre och systemet slits ut snabbare. Att rengöra och underhålla ventilationssystemet är även viktiga åtgärder för att få ren luft i rätt mängd ut ifrån systemet och in i lokalerna. ISAB Ventilationsserviceavdelning utför ventilationsrengöring i fastigheter med självdrag, från luft eller FTX. Vi hjälper hyres- och bostadsrättsföreningar, skolor, äldreboenden, kontor och kommersiella fastigheter att hålla rent i ventilationssystemet för bästa möjliga inomhusklimat. Vi rengör ventiler på lägenhetsnivå, samlingskanaler på exempelvis vindar, men också aggregat och takfläktar.

INJUSTERING

Det som kallas injustering görs antingen som ett resultat av en OVK eller vid nyinstallation av ett aggregat. Genom injustering av ventilationsaggregat kontrollerar vi balansen mellan till- och frånluft för att säkerställa att luften hamnar på rätt ställe. Det finns projekterade luftflöden för en byggnad för att de som vistas i den ska trivas och må bra. Genom att göra injusteringar av ventilationssystemet ser vi till att de projekterade luftflödena efterlevs. Vi genomför även energideklaration för att ge fastighetsägare och andra intressenter en uppfattning om hur mycket energi en fastighet använder.

OVK – OBLIGATORISK
VENTILATIONKONTROLL

Vi har behörighet att utföra den lagstadgade ventilationskontrollen, en så kallad OVK, där vi kontrollerar statusen på anläggningen och ser över byggnadens ventilation. Fastighetsägaren får en uppfattning gällande balansen på luftflödena och dokumentationen av den. Om systemet är smutsigt eller trasigt informeras fastighetsägaren. OVK kan på så sätt liknas med en bilbesiktning, där ventilationssystemet genomgår en undersökning för att se så att allt fungerar som det ska. Enligt lag ska fastighetsägare genomföra OVK var tredje eller sjätte år – beroende på vad lokalerna används till.

ENERGIEFFEKTIVISERING

Fastigheter kan göra stora energibesparingar utan att genomföra omfattade renoveringar av fastigheten. ISAB Ventilations serviceavdelning kan energieffektivisera din fastighet genom att utföra fläktbyten och aggregatsrenoveringar eller genomföra lokalanpassningar och mindre ombyggnationer. Vi utför utredningar av inomhusklimatet för att kunna genomföra förändringar som passar just din fastighet. Vi genomför även radonåtgärder. Vi har exempelvis hjälpt fastighetsägare med att sänka radonvärdet i lägenheter genom att hjälpa dem att uppgradera deras ventilationssystem.

SERVICE

Ventilationen i en fastighet måste fungera, och det är vårt jobb att se till att det gör det. Vi utför alltifrån reparationer, filterbyten, service på aggregat till rondering och periodiskt underhåll.
Genom att underhålla ventilationssystemen minskar risken för att större problem uppstår och livstiden på system förlängs.

RENGÖRING

Ventilationssystem som inte rengörs bidrar till att fläktsystemet får jobba hårdare vilket innebär att energiförbrukningen ökar, luftflödet blir mindre och systemet slits ut snabbare. Att rengöra och underhålla ventilationssystemet är även viktiga åtgärder för att få ren luft i rätt mängd ut ifrån systemet och in i lokalerna. ISAB Ventilations serviceavdelning utför ventilationsrengöring i fastigheter med självdrag, frånluft eller FTX. Vi hjälper hyres- och bostadsrättsföringar, skolor, äldreboenden, kontor och kommersiella fastigheter att hålla rent i ventilationssystemet för bästa möjliga inomhusklimat. Vi rengör ventiler på lägenhetsnivå, samlingskanaler på exempelvis vindar, men också aggregat och takfläktar.

INJUSTERING

Det som kallas injustering görs antingen som ett resultat av en OVK eller vid nyinstallation av ett aggregat. Genom injustering av ventilationsaggregat kontrollerar vi balansen mellan till- och frånluft för att säkerställa att luften hamnar på rätt ställe*. Det finns projekterade luftflöden för en byggnad för att de som vistas i den ska trivas och må bra. Genom att göra injusteringar av ventilationssystemet ser vi till att de projekterade luftflödena efterlevs. Vi genomför även energideklaration för att ge fastighetsägare och andra intressenter en uppfattning om hur mycket energi en fastighet använder.

OVK – OBLIGATORISK
VENTILATIONKONTROLL

Vi har behörighet att utföra den lagstadgade ventilationskontrollen, en så kallad OVK, där vi kontrollerar statusen på anläggningen och ser över byggnadens ventilation. Fastighetsägaren får en uppfattning gällande balansen på luftflödena och dokumentationen av den. Om systemet är smutsigt eller trasigt informeras fastighetsägaren. OVK kan på så sätt liknas med en bilbesiktning, där ventilationssystemet genomgår en undersökning för att se så att allt fungerar som det ska. Enligt lag ska fastighetsägare genomföra OVK var tredje eller sjätte år – beroende på vad lokalerna används till.