Hand in Hand

ISAB Group stödjer Hand in Hand som är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap som ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt att bekämpa fattigdom. Organisationen har sedan sin start har tränat över 2,6 miljoner människor i självhjälpsgrupper, vilket har resulterat i motsvarande antal nystartade företag och över 4 miljoner jobb. Det innebär att närmare 20 miljoner människor har skapat sig långsiktigt förbättrade livsvillkor. Organisationen fokuserar framför allt på fattiga och utsatta kvinnor. Läs mer om organisationen och deras arbete här:
https://www.handinhandsweden.se/

UNICEF

ISAB Group stödjer Unicef som är en organisation som skapar en bättre värld för alla barn. De beskriver själva att de varje dag hjälper miljon¬tals barn att över¬leva och utvecklas. Bebisar vacci¬neras mot dödliga sjuk¬domar. Allt fler flickor får gå i skolan. Barn¬soldater befrias. Familjer åter¬förenas efter kata¬strofer. Det går att förändra barns liv och vi vet hur man gör. Kolla in deras arbete på:
https://unicef.se/

Grunden Bois

Grunden Bois beskriver sig själva som en idrottsförening, öppen för alla men speciellt för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar. Grunden Bois värnar om att alla som vill ska kunna vara med i idrottsgemenskapen, oavsett idrottslig förmåga & nivå på funktionsnedsättningen. Att delta och uppleva glädjen och gemenskapen inom idrottslivet ger ett gott liv, även utanför idrotten. Läs mer om Grunden Bois här: http://www.grundenbois.com/