Hand in Hand

ISAB Group stödjer Hand in Hand som är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap som ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt att bekämpa fattigdom. Organisationen har sedan sin start har tränat över 3,1 miljoner människor i entreprenörskap, vilket har resulterat i motsvarande antal nystartade eller stärkta företag och mer än 4,6 miljoner jobb. Organisationen fokuserar framför allt på fattiga och utsatta kvinnor men även unga. Läs mer om organisationen och deras arbete här:
https://www.handinhandsweden.se/

UNICEF

ISAB Group stödjer Unicef som är en organisation som skapar en bättre värld för alla barn. De beskriver själva att de varje dag hjälper miljontals barn att överleva och utvecklas. Detta gör de bl.a. genom att erbjuda sjukvård, förhindra undernäring, säkerställa att alla barn får gå i skolan, befria barnsoldater, återförena familjer vid katastrofer. De tror på att det går att förändra barns liv och de visar att de vet hur det ska göras. Kolla in deras arbete på:
https://unicef.se/

Grunden Bois

Grunden Bois beskriver sig själva som en idrottsförening, öppen för alla men speciellt för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar. Grunden Bois värnar om att alla som vill ska kunna vara med i idrottsgemenskapen, oavsett idrottslig förmåga & nivå på funktionsnedsättningen. Att delta och uppleva glädjen och gemenskapen inom idrottslivet ger ett gott liv, även utanför idrotten. Läs mer om Grunden Bois här: http://www.grundenbois.com/