Vi skapar nya avloppsrör i gamla och slitna avloppsrör

VÅRA TJÄNSTER

INSPEKTION

Våra undersökningsmetoder ger klara besked om statusen på dina avloppsrör.

RELINING

Med hjälp av rörinfodring skapar vi nya avloppsrör inuti dina gamla när dom gjort sitt.

UNDERHÅLLSSPOLNING

Alla avloppsystem behöver regelbunden rengöring för att fungera problemfritt. Vi hjälper dig!

kanaltätning

Vi tätar dina ventilationskanaler och hjälper dig samtidigt att effektivisera ditt ventilationssystem.

INSPEKTION

Våra undersökningsmetoder ger klara besked om statusen på dina avloppsrör.

RELINING

Med hjälp av rörinfodring skapar vi nya avloppsrör inuti dina gamla när dom gjort sitt.

UNDERHÅLLSSPOLNING

Alla avloppsystem behöver regelbunden rengöring för att fungera problemfritt. Vi hjälper dig!

kanaltätning

Vi tätar dina ventilationskanaler och hjälper dig samtidigt att effektivisera ditt ventilationssystem.

RÖRINFODRING

ISAB Rörinfodring erbjuder det bästa alternativet till traditionell stamrenovering. Vårametoder gör det möjligt att skapa nya avloppsrör i ett slitet avloppssystem. Vi använder marknadens enda metod där fogfria och självbärande rör skapas i hela ledningssystemet. Vi renoverar därmed inte enbart stammarna, utan även grenanslutningar, grenrör och bottenplattor.

FÖR FASTIGHETSÄGARE, BOENDE OCH FÖRVALTARE FINNS ETT ANTAL SYMPTOM ATT VARA UPPMÄRKSAM PÅ:

Återkommande stopp
och vattenskador

Synliga rostangrepp
på stammar i källare

Det bubblar i
avloppen

Fastigheten och
avloppssystemet är
över 40 år

Fukt i källare, på golv
och väggar

Tak i badrum som
flagnar

Om något eller några av dessa symptom känns igen är det högtid att kontakta ISAB för en kontroll av avloppssystemet. Det kan bero på olika problem; sprickor i stam- eller grenrör, avlagringar som förhindrar ett optimalt flöde, något som fastnat och gör att flödet avtar, eller rentav att råttor byggt bo i rören. Orsakerna kan vara många, men de går oftast att åtgärda med renovering av befintliga rör.

RÖRMÄTAREN

Hur gamla är dina rör? Dra pilen till rätt ålder och få tips på åtgärder.

Grattis! Dina rör är med största sannolikhet i ett mycket bra skick. För att fortsätta hålla rören i bra skick under många år till bör de underhållspolas var 3:e-5:e år för att få bort avlagringar och fetter.

Om rören i din fastighet är mellan 10-20 år gamla lär de ha hänt en del sedan de installerades. De är viktigt att du håller din plan med underhållsspolningar var 3:e-5:e år och börjar kontrollera skicket på rören. Beroende på vilket material röret är gjort i kan kvalitén skilja sig och det finns rör som drabbas av läckage och stopp efter redan 20år.

När rören har varit installerade i ca 20-30 år är det hög tid att börja kontrollera och analysera statusen på rören med genom en grundlig undersökning med hjälp av filmkamera. Kameran förs ner i rören och vi kan lätt få en överskådlig blick av rörens kvalité samt undersöka specifika fel.

Efter 30-40 år har dina rör med största sannolikhet utsatts för mycket slitage och det finns en stor chans att vissa partier är nötta eller skadade. Det finns då möjlighet att renovera röret från insidan med hjälp av rörinfodring istället för att behöva byta ut hela systemet.

Efter 50 år är det hög tid att kontrollera rören med hjälp av filmning. Troligtvis har rören utsatts för mycket slitage och generellt sätt är det rekommenderat att åtgärda rören. Vi hjälper dig gärna med att inspektera rören och för att kunna presentera rekommendationer på hur ni bäst går vidare för att renovera avloppssystemet.

VISA RESULTAT

Vi erbjuder kompletterande tjänster förläckande avloppsystem och ventilationskanaler då vi även filmar och spolar avlopp, samt tätar ventilationskanaler. De som använder byggnaden kan bo kvar under hela processen, med minimala störningar.

Branschföreningen relining i fastigheter (BRiF)

ISAB Rörinfodring är medlem i BRiF (Branschföreningen Relining i Fastigheter), som har inlett ett samarbete med SP (Statens Tekniska Forskningsinstitut). BRiF och SP har utvecklat ett omfattande kvalitetsprogram, BRiF 3Q, som alla medlemmar måste följa.

BRiF 3Q ställer krav på certifiering och utbildning av installatörer inom reliningsbranschen, rutiner för kvalitetskontroll och hur arbetsprocessen dokumenteras.

Läs mer om BRiF och deras arbete här: http://www.brif.se/