RÖRINFODRING

ISAB Rörinfodring erbjuder avloppsreparationer, det bästa alternativet till traditionell stamrenovering. Våra metoder gör det möjligt att skapa nya avloppsrör i ett slitet avloppssystem. Vi använder marknadens enda metod där fogfria och självbärande rör skapas i hela ledningssystemet.

ISAB Rörinfodring använder sig av ”strumpmetoden”.

Det är en reliningsmetod som bygger på att flexibla foder impregneras med flytande härdplast och förs sedan in i den gamla ledningen med hjälp av tryckluft. Det gamla röret fungerar som en gjutform när det impregnerade fodret, efter en tid, härdar.
Vi renoverar därmed inte enbart stammarna vid en avloppsrenovering, utan även grenanslutningar, grenrör och bottenplattor. Vi erbjuder kompletterande tjänster för läckande avloppssystem och ventilationskanaler då vi även filmar och spolar avlopp, via en så kallad kamerainspektion, samt tätar ventilationskanaler. De som använder byggnaden kan bo kvar under hela processen, med minimala störningar.

EFTER AVLOPPSRENOVERING – DE NYA RÖRENS EGENSKAPER MINSKAR RISKEN FÖR DRIFTSTÖRNINGAR OCH STOPP TACK VARE:

Fogfri yta

den unika metoden för att skarva rören gör hela avloppet till ett sammanhängande och fogfritt system.

Jämn inre diameter

gör att vattenflödet blir jämnt i hela ledningssystemet.

Jämn tjocklek

gör röret lika hållbart i hela ledningssystemet.

Självbärande

de nya rören är självbärande och därmed oberoende av de gamla rörens kvalitet.

Jämn inre yta

gör röret motståndskraftigt mot nya avlagringar.

Fogfri yta

den unika metoden för att skarva rören gör hela avloppet till ett sammanhängande och fogfritt system.

Jämn inre diameter

gör att vattenflödet blir jämnt i hela ledningssystemet.

Jämn tjocklek

gör röret lika hållbart i hela ledningssystemet.

Självbärande

de nya rören är självbärande och därmed oberoende av de gamla rörens kvalitet.

Jämn inre yta

gör röret motståndskraftigt mot nya avlagringar.

INFODRA ELLER BYTA?

Beroende på om du väljer att infodra befintliga rör eller byta ut dem, kommer det att ha en stor betydelse för ekonomin, miljön och de som bor i fastigheten. För dig som fortfarande känner dig tveksam har vi gjort en sammanställning där de båda alternativen jämförs.

STAMBYTE

RÖRINFODRING

HÖGRE

Kostnad i jämförelse

LÄGRE

LÄNGRE

Tidsåtgång

KORTARE

OMFATTANDE

Rivningsarbete

MINIMALT

OFTA

Asbestbekymmer

SÄLLAN

STOR

Negativ miljöpåverkan

LITEN

5 ÅR

Garanti

5 – 10 ÅR

NEJ

Kan bo kvar

JA

JA

Nedsmutsande

NEJ

> 40 ÅR

Rörens Livslängd

> 40 ÅR

Kostnad i jämförelse

HÖGRE
LÄGRE

Tidsåtgång

LÄNGRE
KORTARE

Rivningsarbete

OMFATTANDE
MINIMALT

Asbestbekymmer

OFTA
SÄLLAN

Negativ miljöpåverkan

STOR
LITEN

Garanti

5 ÅR
5 – 10 ÅR

Kan bo kvar

NEJ
JA

Nedsmutsande

JA
NEJ

Rörens Livslängd

> 40 ÅR
> 40 ÅR