Vi söker hela tiden bättre och

Bättre och smartare lösningar för fastigheterna, människorna och miljön

VÄRDEERBJUDANDE: 

ELIMINERA LUKTPROBLEM

ENERGIEFFEKTIV-ISERINGAR

ÖKAT VÄLMÅENDE HOS PERSONAL

MINSKAD RISK FÖR SMITTSPRIDNING

HÖGRE EFFEKTIVITET

REN LUFT OCH VATTEN

REN LUFT OCH VATTEN

ELIMINERAR LUKTPROBLEM

ENERGIEFFEKTIVISERINGAR

ÖKAT VÄLMÅENDE HOS PERSONALEN

MINSKAD RISK FÖR SMITTSPRIDNING

HÖGRE EFFEKTIVITET

Solutions

ISAB Solutions är en professionell systemintegratör som erbjuder en helhetslösning inom luft- och vattenrening.

Vi ökar människors välmående genom att integrera luft och vattenreningstekniker i befintliga ventilations- och avloppssystem för att säkerhetsställa din luft och vattenkvalité.

Vi utför våra arbeten under pågående drift och har många års erfarenhet av ventilation- och avloppssystem.

FOTOKATALYS

Tilluften renas med hjälp av en UV-lampa med en specifik våglängd. UV-ljuset dödar virus och bakterier. Dessutom bildas ett ”plasma” bestående av negativa joner samt hydroxyler (OH-radikal). Plasmat bryter ner organiska föreningar (VOC), neutraliserar lukter, inaktiverar bakterier och virus.

JONISERING

Tilluften joniseras med hjälp av ett högspänningsaggregat. Positiva och negativa joner bildas. Jonerna reagerar med partiklar i luften som ansamlas och faller till marken. Ibland används en laddad yta för att attrahera partiklarna och/eller ett filter. Joniseringen bryter ner organiska föreningar (VOC), neutraliserar lukter, inaktiverar bakterier och virus.

Vill du veta mer om ISAB Solutions och våra lösningar? Kontakta då oss så diskuterar vi mer hur vi kan hjälpa dig att rena ditt vetten eller din luft!