Ventilation i Göteborg

ENERGI- OCH MILJÖOPTIMERADE VENTILATIONSÅTGÄRDER UNDER PÅGÅENDE DRIFT FÖR BÄSTA MÖJLIGA INOMHUSKLIMAT

 

Att ha ett väl fungerande ventilationssystem är en förutsättning för att både människan och fastigheten ska må bra. Det finns många olika benämningar baserat på när och hur dessa system är uppsatta. Vi på ISAB är experter på ventilation och kan hjälpa dig i Göteborg. Vi har många års erfarenhet och bred kunskap inom området.

Isab Ventilation erbjuder OVK-besiktning & OVK-åtgärder. Energi- och miljöoptimerade renoveringar under pågående drift för bästa möjliga inomhusklimat. Vi är en komplett ventilationspartner med fokus på energibesparing, samt underhåll och service av ventilation. Vi är experter på optimering av ventialtionssystem och hjälper er att förbättra inomhusmilmatet i er fastighet i Göteborg.

Helheltspartner inom ventilation i Göteborg

INSPEKTION

RELINING

UNDERHÅLLSSPOLNING

KANALTÄTNING

Ventilationsentreprenad

Vår entreprenadavdelningen fokuserar på energieffektivisering och energirenoveringar. Vi tar ansvar för hela processen vid såväl  ventilationsrenovering som ombyggnaden vid byte eller komplettering av ventilationssystem.

Service & underhåll av ventilation i Göteborg

Vårt affärsområde service och underhåll har sedan en lång tid tillbaka varit specialiserat på tjänster inom rengöring, service, OVK-åtgärder, fläktbyten och injustering av ventilationssystem.

Referenser

Vi jobbar långsiktigt med både stora och små fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Vissa av våra stora kunder, som exempelvis Göteborgs stad, Poseidon och Bostadsbolaget, har vi jobbat med sedan starten 1997.

 

KATJAS GATA

När bostadsbolaget Poseidon skulle rusta upp sina lägenheter på Katjas gata på Hisingen, var ISAB Ventilation med från allra första början.

 

FREDRIKAS & AMANDAS GÅRD

På Fredrikas och Amandas gård installerade vi istället ett nytt frånluftsaggregat med inbyggd värmepump på uppdrag av bostadsbolaget Poseidon.

 

BRF MASTHUGGET

Tillsammans med Sveriges största bostadsrättsförening BRF Masthugget, har vi tagit fram en underhållsplan och utför kontinuerlig rengöring samt underhåll av befintliga ventilations system .

Isab hjälper dig med ventilation i Göteborg

Certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Inom ISAB Ventilation finns certifierade montörer, projektledare och ventilationsrengörare. Det finns också personal med riksbehörighet för OVK. Våra kundanpassade venatilations lösningar sker med minimal miljöpåverkan och påverkar de som bor i eller använder fastigheten så lite som möjligt. Vi vill att våra kunder skall se oss som en totalpartner inom ventilation.